DRYPP- OG BLADGJØDSEL

BLAD- OG FLYTENDE GJØDSEL

MINERALGJØDSEL

Organisk gjødsel som kan brukes i økologisk produksjon - kan også brukes konvensjonelt

Våre organiske gjødseltyper brukes også av svært mange innen konvensjonelt landbruk. Dette er ikke minst nødvendig i en overgang til økologisk drift. Mange som dyrker konvensjonelt ønsker dessuten å tilføre jorda et mer solid fundament av organiske ressurser, enn hva ren kjemisk gjødsel gir.

Organisk gjødsel har en bred sammensetning av næringsstoffer. Røttenes samspill med jordas naturlige mikroorganismer, er viktig for plantenes vekst og helse. Vår klorfrie gjødsel sørger for at denne floraen får de beste betingelser, slik at plantene kan samarbeide med levende mikroorganismer og skaffe seg næring. Tilskudd av organisk gjødsel gjør også at jorda kan holde på mer fuktighet, noe som sørger for mer stabile forhold for vekst, ikke minst i tørkeperioder.

 

GRØNN SERIE - TIL PRIVATFORBRUKER

- Kan brukes ved økologisk dyrking

Del dette på: