DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

BLAD- OG FLYTENDE GJØDSEL - ØKOLOGISK

MINERALGJØDSEL-ØKOLOGISK

MINERAL BLADGJØDSEL-ØKOLOGISK

Økologisk gjødsel brukes også konvensjonelt

Våre økologisk gjødseltyper brukes av svært mange innen konvensjonelt landbruk. Dette er ikke minst nødvendig i en overgang til økologisk drift. Mange som dyrker konvensjonelt ønsker dessuten å tilføre jorda et mer solid fundament av organiske ressurser enn hva ren kjemisk gjødsel gir. Da er økologisk gjødsel et svært godt alternativ, siden den har en bredere sammensetning av næringsstoffer enn ren møkk fra husdyr. I pelletert og balansert form vil den kunne distribueres mer presist, gjerne i forbindelse med såing.
Røttenes samspill med mikroorganismene som skal finnes naturlig i jorda er viktig for plantenes vekst og helse. Økologisk gjødsel sørger for at denne floraen får de beste betingelser, slik at plantene kan samarbeide med levende mikroorganismer og skaffe seg næring. Tilskudd av økologisk gjødsel gjør også at jorda kan holde på mer fuktighet, noe som sørger for mer stabile forhold for vekst, ikke minst i tørkeperioder.

GRØNN SERIE - ØKOLOGISK TIL PRIVATFORBRUKER

Del dette på: