Bladgjødsel for korndyrking

Agroleaf Crop Cereal 26-10-15 + 2MgO + TE er et fullstendig vannløselig bladgjødsel for kornavlinger for å oppfylle basegjødsel applikasjonene. Agroleaf Crop Cereal inneholder en spesiell NPK-formulering pluss en spesifikk chelatert sporelementpakning, særlig jern, som gjør produktet stabilt under forskjellige pH-forhold. Agroleaf Crop Cereal er en vannløselig bladgjødsel, preget av høy løselighet og rask absorpsjon gjennom bladene.

Flytende bladgjødsel 26-10-15+2MgO+TE

Agroleaf Crop er en forebyggende bladgjødsel som inngår i en komplett gjødselsplan. Agroleaf Crop-serien består av fullt oppløselige formuleringer som inneholder både makro-, meso- og mikronæringsstoffer og en spesiell angitt sporemiks for alle avlingers behov. Agroleaf Crop krever et lavere volum spray for påføring, noe som reduserer næringskostnaden per hektar. Det kan lett blandes i tanker med et stort antall plantevernmidler.

  • Skreddersydd NPK-formulering for kornavlinger, og fremmer vegetativ vekst og høyt proteinnivå
  • Spesifikk pakke med chelaterte sporstoffer som gjør produktet stabilt under forskjellige pH-forhold
  • High N-produkt, beriket med fosfor og kalium for en velbalansert bladerernæring
  • Forbedret med ekstra magnesium for å styrke fotosyntese
  • Fullstendig vannløselig bladgjødsel

Agroleaf Crop Cereal inneholder en spesiell NPK-formulering pluss en spesifikk chelatert sporelementpakning, spesielt jern, som gjør produktet stabilt under forskjellige pH-forhold.

Analyse

Nitrogen totalt (N)
Fosforpentoksid (P205)
Kaliumoksid (K20)
Magnesiumoksid (MgO)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Bor (B)
Kobber (Cu)
Molybden (Mo)
Sink (Zn)

26 %
10 %
15 %
2,0 %
0,10 %
0,04 %
0,01 %
0,020 %
0,001 %
0,100 %

Beskrivelse

Agroleaf Crop Cereal, med sitt høye nivå av nitrogen, er utviklet for å forbedre den vegetative veksten og for å øke proteinnivået. En bladapplikasjon kan forbedre metabolismen og vanntransporten i plantecellene betydelig, og hjelpe planten til å takle stressende situasjoner.

Anbefaling

På våren vil påføring på den første synlige noden øke vegetativ vekst, og den vil skikkelig utvikle tidlige stadier av både differensiering og blomsterutvikling. En ny påføring av Agroleaf Crop Cereal kan gjøres når 2. internode er synlig, en kritisk fase som vil utgjøre forskjellen i utbytte og kvalitet. Innholdet av fosfor og kalium vil forbedre stammens utvikling og kornene. For å øke kvaliteten og nivået av protein, anbefales en tredje påføring av Agroleaf Crop Cereal ved hodedannelse, før blomstring eller etter blomstring - på tidlig kornstadium.
Del dette på: