Bruk av vår pelleterte gjødsel (organisk og mineralorganisk)

 

SÅING

 • Kan brukes i både eldre og nyere såmaskiner
 • Bruk rista i såmaskinen
 • Dekk gjødselkassa med gjødsel
 • Ta en dreieprøve
 • Pelletsen bør legges 4-6 cm ned i jorda
 • Mengde gjødsel pr. dekar = følg gjødselplanen din.

 

OVERGJØDSLING

 • Kan brukes i både eldre og nyere gjødselspredere
 • Bør overgjødsle en uke tidligere enn ved bruk av kunstgjødsel. (Gir full utnyttelse av den organiske næringen.)
 • Overgjødsle når man har en god plantebestand (gress/eng/korn). (Kornet har busket seg og har begynt å strekke seg.)
 • Bør gjødsle når det er god fukt i plantebestanden = morgen/kveld. (Gjør at pelletsen svulmer opp og går fortere i oppløsning.)
 • Mengde gjødsel pr. dekar = følg gjødselplanen din.

<

Del dette på: