Biologi

Flere faktorer har betydning for at planten skal nå sitt potensiale. Vår metode går ut på å balansere de viktige verdiene i matjorda. Ved samtidig å støtte biologien i matjorda vil både eksisterende næring og tilfført næring bli mer tilgjengelig for planten. Balanse er nøkkelordet.

I mange tilfeller formulerer vi gjødselen for å passe til et spesielt felt og en type grøde. Ofte kan vi lage lokale blandinger som passer planter, ulike klimasoner og jordtyper.

Mange av våre kunder har startet med å ta i bruk en av våre gjødseltyper og deretter begynt å bruke hele vårt system.

Forstå din matjord

Når vi jobber direkte med dyrkere bruker vi god tid på å slette oss inn hvordan dyrkeren tenker og arbeider, jorda, historikk og mål for sesongen.

Fordi hver gård er unik kan det være fornuftig å starte med en eller flere jordanalyser. Erfaringsmessig vil forskjeller mellom gårder og felt kreve ulike tiltak for å oppnå ønskede resultat. Hva som er riktig på naboens gård trenger ikke være rett på din gård. Hva vi skal tilføre jorda bestemmes naturligvis av hva som allerede er i jorda, derfor vil gjennomtenkte og gode beslutninger ofte ta utgangspunkt i en jord prøve.

Våre gjødsler er :

Balanserte: Vi balanserer og blander de riktige næringsstoffene til din jord og dine planter, dette for at hjelpe å optimalisere avlingen. Vi forsøker å knuse avlings-begrensende faktorer ved å komplementer NPK med kalsium, svovel og mikro-næringsstoffer i vår gjødsel. De fleste av våre gjødsler er knyttet til karbon, som fungerer som en matkilde for den biologiske floraen i jorda og på den måten økes tilgjengeligheten av næringstoffer.

Sunne for jorda: Våre gjødsler inneholder organiske kilder av høy kvalitet som støtter både jord-mikrober og plante røtter. Våre gjødsler inneholder svært lite klor eller er helt klorfrie.

Løselige og vedvarende: Mange gjødsler gir planten en rask tilførsel av næring som varer kun kort tid. Våre gjødsler er lett tilgjengelige og har en vedvarende effekt. Dette gir plantene god tilgang av næringsstoffer gjennom hele vekstsesongen.

Del dette på: