KONTAKTPERSONER

Vi hjelper deg

LARS

Daglig leder / faglig rådgiver / salg
tel: +47 924 85 000
lars@gronngjodsel.no

LARS-OTTO

Faglig rådgiver korn, eng og oljevekster / salg
tel: +47 922 25 518
lars-otto@gronngjodsel.no

DAGFINN

Faglig rådgiver frukt og grønt / salg
tel: +47 907 99 830
dagfinn@gronngjodsel.no

JANET

Produksjon/Transport/logistikk
tel: +47 479 50 380
janet@gronngjodsel.no

THEA

Regnskap /økonomi
tel: +47 982 07 479
thea@gronngjodsel.no

ENVER

Fabrikkleder
tel: +47 977 82 654
enver@gronngjodsel.no

MARIJUS

Produksjons- og kvalitetsansvarlig
tel: +47 908 47 299
marijus@gronngjodsel.no

ULF

Lasteleder/reparatør
tel: +47 941 87 307
ulf@gronngjodsel.no

SIVERT

Produksjon/Lasting

RIMAS

Produksjon

OSVALDAS

Produksjon

FORESPØRSEL

Spørsmål om Grønn Gjødsel kan lagre din epostadresse kun for egen framtidig markedsføring.

Del dette på: