Nedmolding ved såing

Grønn Gjødsel anbefaler å molde pelletsgjødselen ca. 4-6 cm ned i jorda. Dette vil føre til at pelletsen løser seg fortere opp og nitrogentapet vil bli redusert. Det anbefales derfor ikke å gjødsle slik at pelletsen blir liggende oppå jorda ved f.eks. såing av korn/oljefrø. Blir gjødselen liggende på bakken uten å bli moldet ned, vil man risikerer å få dårlig gjødselvirkning. Gjødselpelletsen vil tørke ut og nitrogentapet vil bli stort.

Overgjødsling av eng - gras - høstkorn

Grønn Gjødsel anbefaler å overgjødsle når det er god fukt i plantebestanden. Fuktigheten vil føre til at gjødselpelletsen vil svulme fort opp når den ligger godt innimellom plantene. Det er en fordel å overgjødsle så tidlig som mulig.

Kombi såmaskin

Bruk av pellets i kombi såmaskin. Anbefalingene nedenfor gjelder for pelletert naturgjødsel i 2 - 4 mm størrelse og kuttet kort.

Modell kombi såmaskin
Bruk av gjødselen er avhengig av om maskinen er av eldre eller nyere modell. Alle nyere modeller skal kunne brukes.
Rist i gjødselkasse
Det kan være en fordel å ta bort evt. rist i gjødselkassen. Er risten for finmasket, vil ikke pelletsen renne igjennom.
Utmating og bunnklaff
Åpnes på maks.
Glassene på gjødselnedløpet
Åpnes – for tidlig å kunne se om et nedløp tettes igjen.
Test
Grønn Gjødsel anbefaler å prøve en liten mengde gjødsel først (200-300 kg), for å se om gjødselen går igjennom bringene og ned i gjødselrøret.
Dreieprøve
Bør teste ut hvor mange kilo gjødsel man får ut pr. daa.
Kjøre i redusert fart, 7 km/t
Unngår at labber og rør tetter seg. Sikrer at man får ut nok gjødsel.

Eksempel:

Bruk av pelletert naturgjødsel (Grønn 8K) i Vederstad Rapid kombisåmaskin

3 meter, 2009 modell.

  • Tar bort rist i gjødselkassen, kjører med full åpning
  • Åpner utmating og bunnklaff på maks
  • Åpner glass på gjødselnedløp
  • Kjører 7 km/t
  • Resultat: sprer ca. 45 - 50 kg/daa

Viftespreder

Anbefalingene nedenfor gjelder for pelletert naturgjødsel i 4,5 mm størrelse og kuttet kort.

Modell viftespreder
Bruk av gjødselen er avhengig av om maskinen er av eldre eller nyere modell. Alle nyere modeller skal kunne brukes.
Rist i sprederen
Fordel å ta bort evt. rist i sprederen. Er risten for finmasket, vil ikke pelletsen renne igjennom.
Åpning på sprederen
Åpnes på maks.
Test
Grønn Gjødsel anbefaler å prøve en liten mengde gjødsel først (200-300 kg), for å se om gjødselen kan brukes i sprederen.
Dreieprøve
 Bør teste ut hvor mange kilo gjødsel man får ut pr. daa.
Kjøre i redusert fart, 7 km/t
 Sikrer at man får ut nok gjødsel.

Eksempel:
Spredning av pelletert naturgjødsel (Grønn 8K) med Bøgpalle, 2010 modell.

  • Full åpning, ikke rist
  • Kjører 7 km/t
  • Sprer gjødsel på 12 meters bredde
  • Resultat: sprer ca. 50 kg/daa.

Ser man på tabell under 21-4-10, får man ut ca. halv mengde pellets på samme innstilling.

Del dette på: