Biorg N

NPK 8-2-3

Biorg N kan gjenopprette balansen i jorda og styrke vekstenes vitalitet, slik at de bedre kan utnytte sin egen motstand mot sykdom. Produksjonen vil øke, og tilførsel av nitrogen og fosfat vil kunne reduseres.

Biorg N er en organisk flytende gjødsel for bruk i de fleste avlinger. Biorg N er formulert for både sprøyting og dryppvanning og vil ikke blokkere inline filtre. Den er økonomisk i bruk og effektiv på grunn av sitt brede utvalg av næringsstoffer. Det høye innholdet av nitrogen gir plantene energi og sporstoffer bidrar til et sunt og effektivt jordliv. 1/4 av det totale nitrogeninnholdet foreligger som L-aminosyrer som plantene kan bruke direkte som byggestener. Biorg N består av 100% naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger.

Biorg N er basert på en enzymatisk hydrolysert animalsk keratin.

 

Vår organiske gjødsel kan brukes ved økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Pellets 2-4 mm

Generelle anbefalinger

Vekster

Dosering

Anbefaling

Grønnsaker

Jordgjødsling: 2-3 kg/da (ukentlig) Bladgjødsling: 200 g/100 liter vann

Kan brukes allerde ved første vanning. Alt etter plantestrukturen kan doseringen økes fram til høsting.

Frukt, bær, nøtter

Jordgjødsling: 5-8 kg/da Bladgjødsling: 250 g/100 liter vann

Begynn med den første vanningen. Inntil høsting kan behandlingen gjøres hver 10.-15 dager. Lettest å tilføre med vanningssystem.

Korn, oljevekster, urter

Jordgjødsling: 2-4 kg/da (ukentlig) Bladgjødsling: 200 g/100 liter vann

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling.

Blomster og prydvekster

Jordgjødsling: 2-4 kg/da

Kan gis ukentlig under hele vekstperioden. Alt etter plantenes utvikling kan doseringen justeres.

Analyse

Karbon (C)
Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)

21,5 %
8,2 %
2,1 %
3,2 %
0,2 %
0,25 %
0,5 %
0,25 %
0,5 %

Innhold

Flytende gjødsel
Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 120 kg.

Leveres på 25 kg kanne og 1000 kg IBC

Anbefaling

Drypp vanning:
Bruk 2 - 8 kg / daa/påføring

Blad gjødsling:
0 - 250 g / 100 liter vann

Generell anbefaling, mengde må tilpasses. Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: