Bio Active

Flytende konsentrert naturekstrakt av sjøalger

Konsentrert flytende ekstrakt utvunnet fra grisetang, uten bruk av kjemikalier. Bio Active er en flott kilde for plantenæringsstoffer og organisk karbon, og fremmer sterk og kraftig vekst, utmerket rotutvikling samt øker plantenes evne til å motstå påkjenninger fra sykdommer og miljø.

Fremmer sterk rotutvikling
Forbedrer plantenes toleranse for miljømessige og biologiske belastninger
Stimulerer aktivitet til fordelaktige mikrober
Resultatet er sterkere og sunnere planter
Konsentrert naturlig sammensetning
Lave anvendelsesgrader for større prisgunstig
Øker plantekraften

Ytterligere beskrivelse og virkning av komponentene i Bio Active :
Alginater (> 24% innhold vanligvis) forbedrer jordstrukturen; danner smulestruktur, øker lufting av jord og aerobe bakterier, øker fuktighetsretensjonen. Med mannitol (> 10% innhold typisk) blir karbohydrat, sporstoffer (til stede i tang og jord) kelaterte og gjort tilgjengelige for planter.
Aminosyrer (alanin, valin, glycin, isoleucin, serin, tyrosin og stressbeskyttende amino-betainer); disse naturlige L-isomerer brukes av planter direkte i produksjon av proteiner.
Auxiner (> 90 ppm innhold), plantehormoner er viktige for sutvikling, noe som gjør at en plante kan reagere på ytre forhold. Auxins stimulerer celleforlengelse og fremmer rotdannelse.
Cytokininer (> 285 ppm innhold) fremmer celledeling og plantevekst.
Gibberellins (> 150 ppm-innhold) regulerer plantevekst og enzymproduksjon, bryter dvalen og stimulerer celleforlengelsen og får plantene til å bli høyere
Betainer (> 0,04% innhold) hjelper planter med å takle påkjenninger som kulde, varme, vannmangel eller høye saltforhold og øker plantenes toleranse for abiotisk stress.
Fucoidan (> 8% innhold) gir plantebeskyttelse i sterkt sollys og tøffe miljøer.
Laminarin (> 20% innhold) akselererer spiring og plantevekst og fremkaller forsvarsrespons hos planter som reduserer infeksjonen av planten ved forskjellige sykdommer.
Mannitol (> 10% innhold) øker tilgjengeligheten av sporstoffer, øker en plantes toleranse for salt og osmotisk stress og har en rolle i et planters respons på angrep fra patogener; redusere biotiske og abiotiske belastninger. Mannitol nedbrytes lett og i motsetning til cellulose, immobiliserer ikke nitrogen.

Gjødselen kan brukes ved økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.

Analyse

0,58% nitrogen (N),
0,29% fosforpentoksyd (P203)
1,02% kalium (K20),
Bor (B), kobber (Cu), jern (Fe), magnesium (Mg), mangan (Mn), molybden (Mo), sink (Zn)
alginater, aminosyrer, auxiner, cytokininer, gibberlliner, vitaminer, betainer, fucoidan, laminarin, mannitol
Vitaminer: A, B1, B2, B3, B5, B12, C, D, E, K, cholin og karoten.

Innhold

Konsentrert ekstrakt av sjøalger

Anbefaling

3 - 5 liter / ha oppløst i 300 - 500 liter vann

ANNEN BLAD- OG DRYPPGJØDSEL - TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: