Biorg K

NPK 3-4-6

Biorg K kan gjenopprette balansen i jorda og styrke vekstenes vitalitet, slik at de bedre kan utnytte sin egen motstand mot sykdom. Produksjonen vil øke, og tilførsel av nitrogen og fosfat vil kunne reduseres.

Biorg K er en organisk flytende gjødsel basert på en enzymatisk hydrolysert animalsk keratin for bruk i de fleste avlinger. Biorg K er formulert for både sprøyting og dryppvanning og vil ikke blokkere inline filtre. Den er økonomisk i bruk og effektivt på grunn av sitt brede utvalg av næringsstoffer. Det høye innholdet av aminosyrer, kalium og fosfor gir plantene energi og lettilgjengelige byggestener. Sporstoffer bidrar til et sunt og effektivt jordliv. Biorg K består av 100% naturlige produkter uten kjemiske tilsetninger

Biorg K kan brukes ved økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Pellets 2-4 mm

Generelle anbefalinger

Vekster

Dosering

Anbefaling

Grønnsaker

Jordgjødsling: 2-4 kg/da (ukentlig) Bladgjødsling: 200 g/100 liter vann

Kan brukes allerede ved første vanning. Alt etter plantestrukturen kan doseringen økes fram til høsting.

Frukt, bær, nøtter

Jordgjødsling: 5-8 kg/da Bladgjødsling: 250 g/100 liter vann

Begynn med den første vanningen. Inntil høsting kan behandlingen gjøres hver 10.-15 dager. Lettest å tilføre med vanningssystem.

Korn, oljevekster, urter

Jordgjødsling: 2-4 kg/da (ukentlig) Bladgjødsling: 200 g/100 liter vann

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling.

Blomster og prydvekster

Jordgjødsling: 2-5 kg/da

Kan gis fra første vanning. Alt etter plantenes utvikling kan doseringen justeres.

Analyse

Karbon (C)
Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kaliumoksid (KO2)
Kalsium (Ca)
Natrium (Na)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Jern (Fe)
Mangan (Mn)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)

21,5%
3,4 %
4,2 %
6,1 %
0,08 %
0,9 %
0,25 %
0,5 %
16 ppm
69 ppm
39 ppm
28 ppm
86 ppm

Innhold

Flytende gjødsel
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 120 kg.

Leveres på 25 kg kanne og 1000 kg IBC

Anbefaling

Drypp vanning:
1 - 5 kg / daa / påføring

Bladgjødsling:
200-250 g /100 liter vann

Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Ta hensyn til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: