Pepton er veien å gå når man ønsker å tilføre planten energi uten at den trenger å ta det via rotsystemet. Med Pepton vil planten hente seg inn hurtig og vokse i takt med sitt potensiale. Med Pepton kan man kjøpe verdifull tid når vekstpotensialet er til stede og planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. Pepton er med andre ord en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling. Perfekt om våren når næringsopptaket fra rota ikke har kommet igang.

Pepton 85/16 er en bladgjødsel i pulverform med høyt næringsinnhold. Den kan brukes i økologisk produksjon. Med Pepton kan man kjøpe verdifull tid når vekstpotensialet er til stede og planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. Pepton er med andre ord en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling.Typiske situasjoner er når planten har potensiale for vekst men ikke får tilført alt den trenger  kan være tidlig på våren, når lav temperatur i jorda gjør at rota ikke kommer skikkelig igang, etter tørkeperioder, ved mineralmangel eller hvis plantene er blitt stresset eller svekket. Med Pepton vil planten hente seg hurtig inn, vokse i takt med sitt potensiale og legge grunnlag for langsiktig videre vekst. Pepton styrker alle deler av planten og tilfører dermed vitalitet og vekst.

Pepton 85/16 er en plantebiostimulant med høy konsentrasjon av aminosyrer, oppnådd fra enzymatisk hydrolyse, som frigjør og forsterker forskjellig reaksjoner i plantemetabolismen, dens biostimulerende virkning har en lignende effekt til det av plantehormoner og naturlige vekstregulatorer. Produsert under strengt kontrollerte forhold ved å bruke råvarer av høy kvalitet.

Med hele 85% aminosyrer og 16 % frie aminosyrer er Pepton den meste næringsrike formelen på markedet, der 100 % av aminosyrene foreligger i sin gunstigste form (L-isomer). Aminosyrene i Pepton er svært enkle for planten å ta opp fordi de er framstilt enzymatisk fra hemoglobin, et lettfordøyelig proteine. Pepton vil dermed også gi ekstra tilskudd av jern og kalium, som bidrar til dypere grønnfarge på plantene og mer effektiv fotosyntese.
Pepton leveres i form av mikrogranulat, som er 100% vannløselig, lagringsstabil og enkelt å bruke. Pepton brukes også til dryppvanning. Pepton kan også brukes i økologisk produksjon. (EF) nr 834/2007.

Styrker rotutviklingen
Styrker plantens utvikling (blader og knopper)
Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av  frukten
Tilrettelegger og øker næringsinntaket fra bakken og bladene
Fremmer tidliger og mer ensartet modning
Øker jern- og kaliumnivået i planter

Pepton brukes på alle typer bladgjødsling av avlinger; grass, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv. I motsetning til gjødsling som skal tas opp gjennom rotsystemet vil bladgjødsling med Pepton gi rask effekt. Pepton brukes gjerne i kombinasjon med annen gjødsling eller plantevern siden aminosyrene i Pepton åpner passasje gjennom vokslag inn til plantens celler og dermed forenkler opptaket av andre stoffer.

Generelle anbefalinger

Vekster

Dosering

Anbefaling

Grønnsaker

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Kan brukes allerde ved første vanning. Alt etter plantestrukturen kan doseringen økes fram til høsting. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Frukt, bær, nøtter

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Begynn med den første vanningen. Inntil høsting kan behandlingen gjøres hver 10.-15 dager. Lettest å tilføre med vanningssystem. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Korn, oljevekster, urter

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling.

Blomster og prydvekster

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Kan gis ukentlig under hele vekstperioden. Alt etter plantenes utvikling kan doseringen justeres. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Potet

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

13,6 %
0,46 %
5,9 %
0,37 %
0,03 %
0,37 %
3,7 ppm
5,2 ppm
2400 ppm
2,4 ppm
36 ppm
22 ppm

Innhold

Alle aminosyrer i Pepton er av type L

Anbefaling

Blad gjødsling:

200-500 g/ da

Drypp vanning:

Bruk 200 - 400 g / da / påføring.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: