Innhold som plantenæring

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

13,6 %
0,46 %
5,9 %
0,37 %
0,03 %
0,37 %
3,7 ppm
5,2 ppm
2400 ppm
2,4 ppm
36 ppm
22 ppm

Innhold som biostimulant

16% frie aminosyrer (biostimulant)
84% peptider

Anbefaling

Blad gjødsling:

200-500 g/ da

Drypp vanning:

Bruk 200 - 400 g / da / påføring.

Generelle anbefalinger

Vekster

Dosering

Anbefaling

Grønnsaker

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Alt etter plantestrukturen kan doseringen økes fram til høsting. Øker stress toleransen.

Frukt, bær, nøtter

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Inntil høsting kan behandlingen gjøres hver 10.-15 dager. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Korn, oljevekster, urter

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Øker stress toleransen og bedrer næringsopptaket.

Blomster og prydvekster

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Kan gis ukentlig under hele vekstperioden. Alt etter plantenes utvikling kan doseringen justeres. Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Potet

Bladgjødsling: 200 -500 g /da

Øker stress toleransen og hjelper blomstene å motstå frost.

Praktiske tips

Utblanding: Når Pepton skal blandes i sprøyte eller stamløsningskar må det vispes ut i en bøtte med vann f eks med batteridrill.

Oppholdsfrist: Pepton legger seg som et lag på plantene. Anbefaler derfor vanning før produktene høstes.

Ingen fare for sviskader, selv i sterk sol.

Pepton leveres i form av mikrogranulat, som er 100% vannløselig, lagringsstabil og enkelt å bruke. Pepton brukes også til dryppvanning. Pepton kan også brukes i økologisk produksjon. (EF) nr 834/2007.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: