Flytende bladgjødsel med bor

Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin. Den brukes til å forhindre og, om nødvendig, korrigere endringer forårsaket av mangel eller ubalanse i assimileringen av dette mikronæringsstoffet. Det kan påføres tre- og urteaktige avlinger via blad- og / eller rotapplikasjoner.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. Dette resulterer i et større dekket område for næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.

 

Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin.

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Bor

0 %
0 %
0 %
10,00 %

Beskrivelse

Agroleaf Liquid B-10 er en flytende gjødsel med bor (B) i form av boretanolamin.

Ikke bland med mineraloljer, mangansulfat, sinksulfat eller med sulfokalsiske forbindelser, syrer eller sterke baser. En test bør utføres, eller din rådgiver bør konsulteres for å fastslå kompatibiliteten til bestemte blandinger.

Anbefaling

For avlinger som er spesielt følsomme for mangel på bor, anbefales en forebyggende rot- eller bladpåføring, og fordeler den angitte dosen i 2 eller 3 porsjoner. Ved busker og trær er det tilrådelig å utføre forebyggende behandlinger etter blomstring og fruktsetting, sammenfallende med begynnelsen av økningen av større utvikling, og i dyrkbare avlinger, i de innledende fasene med større vegetativ vekst. I tilfelle mangel, må 2 eller 3 påfølgende bladpåføringer av B-10 utføres med intervaller på 15-20 dager, og fortsett, om nødvendig, å påføre doser via røttene.
Frukt og bær. Påføringer under pre-blomstring (30 dager før blomstring) og steinherdingsfase, i doser på 150-350 cc / hl, med en total bruk på 800-1.000 L / ha.
Påføringer under blomstring, kronbladfall og fruktutvikling, i en dose på 150-300 cc / hl.
Grønnsaker. 150-300 cc / hl 15 dager før blomstringen begynner.

Del dette på: