Polysulfat

Mineralgjødsel som kan brukes ved økologisk produksjon

Polysulfat er en organisk mineralgjødsel av en unik sammensetning som kan brukes ved økologisk produksjon. Den gjør det til et ideelt valg av sulfatgjødsel og åpner mulighetene for å oppfylle potensialet i en rekke økologiske avlinger. Polysulfat er godt egnet til potet, grønnsaker og bær som har et noe større kaliumbehov enn hva som dekkes med vanlige gjødseltyper. Polysulfat er et grovkornet ”granulat” og kommer fra en naturlig mineralforekomst.

Mineralene består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold, er fullt vannløselige og tas derfor lett opp. Med kornstørrelsesfordeling mellom 2-4 mm og har den en spredeevne opp til 36 m med sentrifugalspreder. Mye av kaliumet i en høstet kornavling foreligger i strået. Når det er lønnsomt å selge halm er det viktig å øke kaliuminngangene for å kompensere. Kaliumet i Polysulfat kompletterer rutinemessig gjødsling.
Magnesium blir ofte bare tilført direkte ved noen avlinger og grønnsaker. Magnesium er en del av klorofyltet i alle grønne planter og avgjørende for fotosyntesen. Det fjernes i betydelige mengder ved høsting av alle avlinger, og Polysulfat vil gi en nyttig tilførsel av et næringsstoff som ofte overses. Den fjerde bestanddelen av Polysulfat er kalsium, som betyr at Polysulfat består av 100 % næringsstoffer. Kalsium spiller en viktig rolle i celledeling og styrker cellevegger. Polysulfat bidrar til å opprettholde essensielle kalsiumreserver i jorden. Polysulfat er spesielt egnet for avlinger som foretrekker lave nivåer av klorid i jorden, som ved frukter, og der det er ønskelig med høyere tørrstoff i poteter og andre grønnsaker.

Polysulfat er:

Lett tilgjengelig - i sin oppløselige sulfatform for øyeblikkelig bruk

Kornformet, gir fleksibilitet til å skreddersy bruken

Konsentrert, har lite lagringsbehov og er raskt å spre

En kilde til kalium, magnesium og kalsium - en ekstra bonus

Lavt klorid, så egnet for kloridfølsomme avlinger

Miljøvennlig som det brukes i sin naturlige tilstand - ingen foredlings- eller avfallsprodukter, og ikke surgjøring

Vår organiske gjødsel kan brukes ved økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Korn og oljevekster

Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for utbytte og kvalitet.

Tilføres etter jordanalyser

Erter

Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjengelig svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfikseringen, som forekommer i rotknutene og for proteinsyntese i planten.

Tilføres etter jordanalyser

Eng

Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker kilde til tilgjengelig sulfat, og betraktes best som å opprettholde jordreserver. Polysulfat bør påføres i samsvar med nitrogenbehov som nødvendig for å oppnå optimal gressvekst gjennom sesongen i riktig N: S-forhold.

Tilføres etter jordanalyser

Analyse

Svovel
Kalium
Magnesium
Kalsium
Klorider
Natriumoksid

19,2 %
11,6 %
3,6 %
12,2 %
5,0 %
4,4 %

Innhold

Polysulfat kommer fra polyhalitt sjikt av fjellmasse i Storbritannia. Mineralene ble lagt ned for 260 millioner år siden, og ligger dermed i en spesiell nisje av naturlig aske fra jordens urtid. Innhold:
48% SO3 som sulfat
14% K2O fra sulfat av pottaske
6% MgO som fra magnesiumsulfat
17% CaO fra kalsiumsulfat

 

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå. Polysulfat kan påfører før veksten tar til på våren. Målet er ofte å tilpasse svovelkravene til avlingens nitrogenbehov. Der nitrogenmengden varieres, for eksempel i presisjonsgjødsling, kan Polysulfat mengden varieres for å best samsvare med den samlede nitrogenbruken.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: