Polysulfat

Mineralgjødsel som kan brukes ved økologisk produksjon

Polysulfat er den kommersielle betegnelsen for det naturlige mineralet polyhalitt. Dette mineralet er en 225 millioner år gammel fordampningsbergart, som utvinnes på 1250 meters dyp. Et sted utenfor den engelske nordsjøkysten er foreløpig det eneste stedet i verden hvor polyhalitt kan utvinnes på en lønnsom måte. Polysulfat er unikt. Hvert korn inneholder kalium, magnesium, kalsium og svovel samt en rekke sporstoffer. Polysulfat er et klorfattig, 100 % vannløselig naturprodukt som også kan brukes i økologisk landbruk.

Kalsium viktig
Analyser viser at det er for lite plantetilgjengelig kalsium i alle jordtyper på mange tomter. Mangelen på kalsium sees i et økende antall jord- og planteanalyser. I dag anbefales kalsiumtilskudd for mer enn 60 % av åker- og gressarealer med sandjord. Polysulfat inneholder 17 % plantetilgjengelig kalsium. Tilsettes kalium og polysulfat til grunngjødselen, dekkes dermed kalsiumbehovet.For mindre områder tilsettes ofte kalsium for å forbedre strukturen. Dette kan gjøres med gips eller med Polysulfat i pulverform: Polysulfat Standard. Den store fordelen er at kalium også tilsettes samtidig.

Kalium til potet og løk
Polysulfat brukes ofte som kaliumgjødsel til vekster som f.eks poteter og løk. En stor fordelved gjødsling med Polysulfat er at i tillegg til tilførsel av lavklor kalium også dekker behovet for kalsium. Kalium og kalsium har begge en positiv innvirkning på lagringskvaliteten. Sammenlignet med annen kaliumgjødsel gir polysulfat mindre tap under lagring, noe som gir større nettoavling etter lagring.

Svovel til kål og raps
Kålvekster har spesielt stort behov for svovel. Polysulfat kan dekke svovelbehovet helt i vekster med stort svovelbehov som f.eks. raps og rosenkål. I tillegg til svovel har blomkål også et stort behov for kalsium, derfor er Polysulfat den perfekte grunngjødselen.

Kalsium og belgfrugter
Bønner, erter og andre belgfrukter er planter som kan omdanne nitrogenbindinger i nitrogenforbindelsen ammonium. Nitrogenet holdes tilbake i knollene. Kalsium spiller en viktig rolle i dannelsen av disse knollene. Jo mer plantetilgjengelig kalsium det er, jo flere knoller kan planten danne. Og for binding av nitrogen er det også nødvendig med svovel, for uten plantetilgjengelig svovel er det ingen nitrogenfiksering.

Svovelgjødsling av gressletter og kløvermark
Tilførsel av svovel til første eng på gressmark har positiv innvirkning på tørrstoffutbytte og NEL. Med polysulfat tilsettes i tillegg til svovel også kalium, magnesium og kalsium. Dette kompenserer for utlekkingen av disse sporelementene. Kalsium er spesielt viktig i kløverfelt i forbindelse med dannelse av flere knoller. Takket være polysulfat stimuleres nitrogeneffektivitet og proteinproduksjon.

Polysulfat er:

Fire nærinsstoffer i en og samme gjødsel

Klorfattig, dermed egnet for kloridfølsomme vekster

Lav saltindeks

Kornformet, gir fleksibilitet i spredning

Kan brukes i økologisk landbruk

Lett tilgjengelig - i sin oppløselige sulfatform for øyeblikkelig bruk

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Korn og oljevekster

Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for utbytte og kvalitet.

Tilføres etter jordanalyser

Erter

Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjengelig svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfikseringen, som forekommer i rotknutene og for proteinsyntese i planten.

Tilføres etter jordanalyser

Eng

Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker kilde til tilgjengelig sulfat, og betraktes best som å opprettholde jordreserver. Polysulfat bør påføres i samsvar med nitrogenbehov som nødvendig for å oppnå optimal gressvekst gjennom sesongen i riktig N: S-forhold.

Tilføres etter jordanalyser

Analyse

Svovel
Kalium
Magnesium
Kalsium
Klorider
Natriumoksid

19,2 %
11,6 %
3,6 %
12,2 %
5,0 %
4,4 %

Innhold

Polysulfat hentes fra naturlige polyhalitt sjikt i Storbritannia. Mineralene ble lagt ned for 260 millioner år siden, og ligger i en nisje av naturlig aske fra jordens urtid.

Innhold:
48% SO3 som sulfat
14% K2O fra sulfat av pottaske
6% MgO som fra magnesiumsulfat
17% CaO fra kalsiumsulfat

 

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå. Polysulfat kan påfører før veksten tar til på våren. Målet er ofte å tilpasse svovelkravene til avlingens nitrogenbehov. Der nitrogenmengden varieres, for eksempel i presisjonsgjødsling, kan Polysulfat mengden varieres for å best samsvare med den samlede nitrogenbruken.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: