Granubor 15

Granulert bortilskudd som kan brukes ved økologisk produksjon

Granubor er et rent, 100% vannløselig mikronæringsstoff som er svært velegnet til å møte avlingens borbehov i vekstsesongen. Takket være høy konsentrasjon av bor (15 %) gir Granubor høy avkastning. Granubor er en granulert form av raffinert bor, perfekt for blanding i gjødsel eller til direkte påføring.

  • Med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 2,8 mm, er Granubor perfekt for innblanding, og gir et minimum av segregering i pakking, transport og påføring
  • Granubors fysiske form gjør det til et utmerket valg for direkte påføring.
  • Granubor gir gradvis frigjøring av bor, for mer konsistente, langvarige fordeler.
  • Produktet er meget motstandsdyktig mot knusing, og begrenser støv under transport, innhaling og spredning
  • Granubor inneholder ingen urenheter, fyllstoffer, belegg eller tilsatte ingredienser.

Granubor produseres utelukkende av natriumtetraborat-pentahydrat, som er raffinert fra tincalmalmen som bare finnes i en gruve i Boron, California. Som et resultat er produktet et natriumborat - uten kalsium, som indirekte kan forårsake bormangel i planter.

Analyse

Boroxid (B2O3)
Bor (B)

48,3 %
15,0 %

Innhold

 Na2B2O7, 5 H2O/Dinatriumtetraborat, pentahydrat

Anbefaling

Tilføres etter jordanalyser. Avhengig av avling og bortilgjengelighet i jorden.Gjødselen kan brukes alene eller i en blanding med annen granulert gjødsel.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: