Patentkali

mineralgjødsel godkjent for økologisk dyrking

Patentkali er en høykonsentrert gjødsel som inneholder kalium- og magnesiumgjødsel (25% K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel, i en ideell balanse for planter. Alle næringsstoffene er lett vannløselige og umiddelbart tilgjengelige.

Patentkali har en lav saltindeks og er praktisk talt kloridfri (maks. 3%). Det er dermed en ideell K, Mg og S kilde for klorid- og saltsensitive avlinger som frukt, grønnsaker, poteter, solsikker og skogstrær.
Patentkali er utvunnet fra rå kaliumsalt av naturlig opprinnelse i naturlige saltavsetninger som ble dannet av fordampning av sjøvann for mange millioner år siden. På grunn av sin naturlige opprinnelse og den minimale behandlingen i gjødselfabrikker, kan Patentkali brukes for økologisk produksjon i henhold til forskrift (EF) 834/2007 og (EF) 889/2008. Patentkali har også blitt sertifisert av Soil Association (UK) for bruk i organiske jordbrukssystemer. Spesielt egnet til klorømfintlige vekster, som potet. Har positiv virkning på stivelsesinnhold, lagringsdyktighet og smakelighet hos potet. Patentkali er effektiv på alle jordtyper, uavhengig av pH.

Mineralreservene i jorda går alltid ned under dyrking. Men ikke alltid, for eksempel vil det meste av kaliumet i en høstet kornavling foreligge i strået. Så når det er kommersielt fornuftig å selge halm, er det viktig å øke kaliuminngangene for å kompensere. Kaliumet i Patentkali kompletterer rutinemessige gjødslingsapplikasjoner.
Høy prosent kalium (K) gjødsel på sulfatisk base er egnet for alle klorid og salt sensitive avlinger. På grunn av høyt svovelinnhold er kaliumsulfat spesielt egnet for planter med stort svovel (S) krav, for eksempel raps, reddik, kål og løk.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Korn og oljevekster

Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for utbytte og kvalitet.

Tilføres etter jordanalyser

Erter

Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjengelig kalium og svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfikseringen, som forekommer i rotknutene og for proteinsyntese i planten.

Tilføres etter jordanalyser

Eng

Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker kilde til tilgjengelig kalium eller sulfat, og betraktes best som å opprettholde jordreserver. Kaliumsulfat bør påføres i samsvar med nitrogenbehov som nødvendig for å oppnå optimal gressvekst gjennom sesongen i riktig K:N:S-forhold.

Tilføres etter jordanalyser

Analyse

Kaliumsulfat (K2SO4)
Magnesiumsulfat (MgSO4)
Andre sulfater (CaSO4, etc.)
Klorider (KCl, NaCl)
Krystallisasjonsvann (H2O)

min 50 %
min 30 %
ca. 1,5 %
5,5 %
12 %

Innhold

Vannløselig magnesiumsalt, kaliumoksyd, magnesiumoksyd og svoveltrioksyd.
Størrelsesfraksjoner:

> 5.0 mm
2.0 - 5.0 mm
< 2.0 mm

2 %
92 %
6 %

Anbefaling

Referer til jord- og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Patentkali kan påføres før veksten tar til på våren. Målet er ofte å tilpasse svovelkravene til avlingens kaliumbehov.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: