Wigor S

Organisk granulert svovelgjødsel som kan brukes ved økologisk produksjon

Granulert svovelgjødsel som gir bedre nitrogenutnyttelse, som kan brukes ved økologisk produksjon. Wigor S Svovelgranulat 90. Granulert svovelgjødsel av fritt svovel 90% S, 5% magnesiumkarbonat og 5% bentonitt.

Fra jorda tar planterøttene opp svovelet som sulfation (SO42-). Plantene kan også ta opp svovel som SO2 fra luft gjennom spalteåpningene. Svovel transporteres i svært liten grad fra eldre til yngre plantedeler. Svovelmangel vil derfor synes på de yngste bladene. Mangelsymptomer er blekt grønn til gul farge på bladene, samt redusert vekst. Mangel fører også til lavere proteininnhold i plantene.

Wigor S er en granulær gjødsel som inneholder 90% svovel. På grunn av dens hevelsesegenskaper ved kontakt med vann, forårsaker bentonitten i gjødselen [pH> 7] fragmentering av svovelen. Svovelmolekylene i jorda blir oksidert av mikroorganismer til svovelformen som er absorberbar for planter. Effekten av økningen av sulfater i jorden skjer etter bare syv dager fra påføring av gjødsel og den videre systematiske aktiveringen av svovelen gir en tilstrekkelig tilførsel av dette elementet i hele vegetasjonsperioden.

Granulert gjødsel av ren svovel er en gunstig metode for å dekke økt svovelbehov og å senke pH-nivået. Egnet for alle kulturer, spresialkulturer og eng samt svovelfile avlinger, for eksempel: raps, erter, belgfrukter, sukkerroer og rødbeter, korn: hvete, bygg og mais på jordsmonn med lite svovel.

Wigor S

 • Ingen avrenning
 • 5 -10 ganger bedre virkning enn sulfatgjødsel
 • Sparte sprøytemidler
 • Sterkt immunsystem reduserer soppangrep
 • Øker opptaket av nitrogen
 • Plantene vokser bedre

(Planter trenger 1 kg svovel for å ta opp 7 kg nitrogen)

 • Øker fôrverdien
 • Mer protein i korn, gras og belgvekster
 • Økt oljeproduksjon
 • Svovel bidrar til oljedannelse i oljefrø
 • Gjennom høyere svovelandel i gluten forsurer jorda
 • Viktig for jord med for høy pH-verdi

Granulert svovelgjødsel av 90 % ren svovel.

 

Vår organiske gjødsel kan brukes ved økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Fritt svovel
Magnesiumkarbonat
Bentonitt

90%
5%
5%

Innhold

Granulert svovelgjødsel av fritt svovel 90% S-5% Magnesiumkarbonat-5% Bentonitt.

Anbefaling

Tilføres etter jordanalyser. Avhengig av avling og svoveltilgjengelighet i jorden, brukes gjødselen i doser fra 10 til 45 kg S / ha, noe som gjør 11-50 kg gjødsel per hektar. Gjødselen kan brukes alene eller i en blanding med annen granulert gjødsel.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: