Pholigo

Kalsiumbasert plantenæring - for nematodedemping og jordforbedring som kan brukes i økologisk produksjon

  • Forskning viser at Pholigo er nematodedempende.  Jord rik på kalsium vil fremme spredning av Trichoderma sopp, som lever av nematoder.
  • 100% rent naturprodukt.
  • Kalsium er  viktig for å opprettholde helse og kvalitet på jorda, permeabilitet, tørketoleranse og gunstig mikroflora.
  • Den beste kilde for kalsium vil være jordpåført kalsium som lett kan være tilgjengelig rundt rota. Kalsium er også involvert i mobilisering og håndtering av andre næringsstoffer og er viktig for dannelse av membran mellom cellene.
  • Pholigo må nedmoldes i jorda. (Hvis ønskelig - kan vi blande Pholigo inn i våre andre pelleterte gjødselprodukter)
  • For best mulig virkning - bør jordas pH være 6-6,7.

Phoiligo-granulat er dannet av 100% mikromalt østersskjell, som inneholder et naturlig protein som kalles kitin. Kitin kan indusere produksjonen av kitinase i planter. Pholigo granulat inneholder to typer kalsium, pluss aminosyrer og essensielle mikroelementer for å skape optimale vekstforhold for høyere avlingskvalitet og utbytte. To typer kalsium er essensielle for plantecellestyrke, regulering av proteiner og sykdomsresistens. Den bikubelignende-mikroporestrukturen til Pholigo kan forbedre balansen i jordstrukturen, næringsstoff-, fuktighets- og oksygenivået, for å optimalisere utviklingen av gunstige mikrober som gir støtte for sunne jordarter og sterk rot- og stammeutvikling for planter.

 

Nematodedempende: Jordkvalitet rik på kalsium vil fremme spredning av Trichoderma sopp, en sopp som lever av nematoder. Når kitin konsumeres av jordmikrober kalt ”Actinomycetes” som naturlig konsumerer organisk materiale, skaper stoffene som utskilles dettuten en naturlig toksisitet som også kan redusere nematodeaktiviteten.

Analyse

Kalsium innhold CaO
Kalsiumkarbonat
Bufferverdi
Aminosyrer
Polysakkarider
Proteiner inkl kitin

33 %
43 %
40 %
3 %
5 %
2 %

Innhold

Phoiligo-granulat er dannet av 100% mikromalt østersskjell, som inneholder et naturlig protein som kalles kitin. Kitin kan indusere produksjonen av kitinase i planter.

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Legges i pløyefure i mengde 50 kg/Ha

ANNEN MINERALGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: