Komplett flytende bladgjødsel med NPK pluss biostimulant

Agroleaf Liquid Total + er et balansert NPK næringsstoff og biostimulerende middel formulert for å gi planter målrettet stressavlastning - akkurat når de trenger det mest.

I perioder med stress forårsaket av både miljø- og plantevernmidler vil Agroleaf Liquid Total + gi anlegget nitrogen, fosfor, kalium sammen med chelatert sink og mangan og et biostimulerende middel med tangekstrakt. Agroleaf Liquid Total + fungerer som et beskyttelsesmiddel for påføring av plantevernmidler for å forhindre eventuelle negative effekter på planten i en periode der den allerede er under stress fra sykdomspress.

Agroleaf Liquid Total + inneholder 7% nitrogen, 7% fosfor og 7% kalium som er formulert med et sitronsyrebasert tilførselssystem for å hjelpe gjennomtrengning av bladpåførte produkter som andre ernæringsprodukter. Sink spiller en nøkkelrolle som en strukturell bestanddel eller regulatorisk ko-faktor for et bredt spekter av forskjellige enzymer i mange viktige biokjemiske veier. Mangan brukes i planter som en viktig bidragsyter til forskjellige biologiske systemer, inkludert fotosyntese, respirasjon og nitrogenassimilering.

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. Dette resulterer i et større dekket område for næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.

 

Agroleaf Liquid Total + er veldig allsidig og kan brukes som et bladnæringsstoff alene eller sammen med andre bladsprayer inkludert plantevernmidler.
Agroleaf Liquid Total + inneholder konsentrert, kaldt vann ekstrahert tang for å sikre høye nivåer av plantebiostimulering.
Agroleaf Liquid Total + har en balansert trippel 7-formulering med et sitronsyrebasert tilførselssystem for å hjelpe gjennomtrengning av bladene.

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Sink

7 %
7 %
7 %
0,10 %
0,100 %

Beskrivelse

Agroleaf Liquid Total + er en førsteklasses balansert vannløselig bladgjødsel med NPK. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Liquid kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en testblanding ved miksing med andre kjemikalier.

Anbefaling

For utendørs applikasjoner, oppløs 3-10 liter i 200 - 600 liter vann til hver hektar. Kan blandes med mange sopp- / insektmidler. For blandinger med andre kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten prøve før du bruker den i stor skala. Anbefales i perioder med sterk vekst, ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før blomstring, fruktsetting og et par uker for innhøsting. Unngå perioder med ugunstige forhold (f.eks. sterkt sollys, høy middagetemperatur og overdreven fordampningstid).

Del dette på: