Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på molybden og bor

Agroleaf Liquid MB er en flytende gjødsel av høy kvalitet NPK beriket med bor og med høy konsentrasjon av molybden. Det er formulert for avlinger med stor etterspørsel etter disse sporelementene, bor og molybden, samt en rask løsning for å rette opp manglene. Agroleaf Liquid MB inneholder en unik, ICL-eid teknologi som øker effektiviteten til hver bladapplikasjon: F3 SurfActive

Flytende bladgjødsel

Agroleaf Liquid er et nytt utvalg av flytende bladgjødsel for jordbruksavlinger, grønnsaker og frukt. Den nye teknologien ICL i Agroleaf Liquid er F3 SurfActive-teknologien. F3 SurfActive er en spesifikk blanding av ikke-ioniske overflateaktive stoffer som forbedrer effektiviteten til den sprayede løsningen via:

1. Bedre spredning: F3-teknologien senker dråpes overflatespenning og sprer næringsstoffer optimalt over bladene. Dette resulterer i et større dekket område for næringsopptak.

2. Bedre klebeevne: Bedre vedheft av vanndråper til bladoverflaten reduserer avrenning og avstikk, og øker næringstilgjengeligheten, spesielt på voksaktige blader.

3. Bedre oppbevaring: F3-teknologien muliggjør lagring av næringsstoffer på bladoverflaten som reaktiveres ved gjenfukting (f.eks. Av høy luftfuktighet). Dette gir langvarig ernæring og forbedrede utnyttelse.

 

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Bor
Mangan

4 %
16 %
4 %
0,10 %
2 %

Beskrivelse

Agroleaf Liquid MB er en førsteklasses vannløselig bladgjødsel med en rekke viktige elementer. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Liquid MB kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en testblanding ved miksing med andre kjemikalier.

Anbefaling

For utendørs applikasjoner, oppløs 1-3 liter i 200 - 600 liter vann til hver hektar. Kan blandes med mange sopp- / insektmidler. For blandinger med andre kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten prøve før du bruker den i stor skala. Anbefales i perioder med sterk vekst, ved utplanting, ved 4-6 bladstadiet, før blomstring, fruktsetting og et par uker for innhøsting. Unngå perioder med ugunstige forhold (f.eks. sterkt sollys, høy middagetemperatur og overdreven fordampningstid).

Del dette på: