Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på kalium

Agroleaf Power High K er en bladgjødsel som kurerer og forhindrer kalium- og andre mangler. Dette er tydeligst i dårlige vekstforhold der næringsopptak via røttene er vanskelig. Det stimulerer til tidlig modning, forbedret farge og en økning i sukkerinnhold og hardhet i fruktavlinger.

Siden den består av de reneste råvarene, oppnår Agroleaf Power K raske avlingsreaksjoner. Den er også fullstendig løselig, noe som eliminerer risikoen for sprayblokkering. På grunn av den høye konsentrasjonen er det bare små mengder som kreves for påføring.

Korrigerer og forhindrer kalium og andre mangler
Nyttig på steder der tilgangen på næringsstoffer via røttene er dårlig
Påføres i løpet av: stressperioder, høy pH, K-fiksering av jord og tung produksjon
Oppfordrer til tidlig modning og bedre fruktfarging
Øker sukkerinnholdet og hardheten til fruktavlingene
Laget av råvarer, får raske avlingsreaksjoner
En flott stressavlastning for planter
Fullstendig løselig, ingen risiko for blokkering av sprayen
Agroleaf Power High K er en førsteklasses vannløselig bladgjødsel. Den er utstyrt med ICL Spesialgjødsel 'patenterte M-77 chelaterte sporstoff og stimulerende pakke for å muliggjøre et optimalt opptak av blad næringsstoffer.

Om teknologien

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpirasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opprinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimileringshastigheter.
DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
  • Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som leveres av bladsprayen
  • Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til vevet som absorberer sprayen
  • Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av næringsstoffene
  • Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprettholder dets produktivitet

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

15 %
10 %
31 %
0,14 %
0,07 %
0,03 %
0,070 %
0,001 %
0,070 %

Beskrivelse

Agroleaf Power K er et førsteklasses vannløselig bladgjødsel med alle viktige elementer. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Power K kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer.

Anbefaling

For utendørs applikasjoner, oppløs 3-5 kg Agroleaf Power K i 200 - 1000 liter vann per hektar. En 0,3% løsning er den anbefalte hastigheten for drivhusapplikasjoner. Påfør under høyt trykk. Kan blandes med mange sopp- / insektmidler. Be distributøren din om mer informasjon. For blandinger med andre kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten prøve før du bruker den i stor skala. La reaksjonstiden være 2-3 dager.
Unngå sprøyting i perioder med ugunstige forhold (f.eks. Sterkt sollys, høy middagetemperatur og overdreven fordampningstid).

Del dette på: