Komplett bladgjødsel for rask effekt ved mangel på fosfor

Agroleaf Power P er formulert fra de reneste råmaterialene som er tilgjengelige. Denne renheten gir fullstendig løselighet i kaldt vann og gir en rask avlingsreaksjon. P er den mest effektive måten å sørge for løselig fosfat for å hjelpe til med å gjenopprette vekst og utvikling.

Full løselighet muliggjør enkel tankblanding og eliminerer enhver risiko for blokkering av sprayen. I tillegg er Agroleaf Power P kompatibel med et bredt spekter av plantebeskyttelsessprayer.

Agroleaf Power P påføres best på unge planter etter at rotvekst har stoppet og fosfat knapt blir tatt opp av røttene.

Gir optimal opptak av blad næringsstoffer
Ideell for knollinitiering i poteter
Forbedrer rotutviklingen
Tilbyr løselig fosfat for å gjenopprette veksten
Best å bruke på unge planter etter at rotveksten stopper
En flott stressavlastning for planter
Forbedrer blomstringen, begrenser aborter i fruktavlinger
Laget av de reneste råvarene på markedet
Fullstendig løselig i kaldt vann, ingen fare for sprayblokkering
Agroleaf Power P er en bladgjødsel designet for knollinitiering i poteter og for bedre rotutvikling i reetablerte grønnsakskulturer. Det forbedrer også blomstringen og forhindrer aborter i fruktavlinger.

Om teknologien

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpirasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opprinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimileringshastigheter.
DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
  • Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som leveres av bladsprayen
  • Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til vevet som absorberer sprayen
  • Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av næringsstoffene
  • Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprettholder dets produktivitet

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

12 %
52 %
5 %
0,14 %
0,07 %
0,03 %
0,070 %
0,001 %
0,070 %

Beskrivelse

Agroleaf Power P er et førsteklasses vannløselig bladgjødsel med alle viktige elementer. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Power  P kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer.

Anbefaling

Oppløs 3-5 kg ​​Agroleaf Power P per hektar i 200-600 liter vann, for utendørs bruk.
En 0,3% løsning er anbefalt for drivhuspåføring.
Påfør under høyt trykk.
Kan blandes med mange soppdrepende midler / insektmidler. Be distributør din om informasjon.
For alle blandinger med kjemikalier, gjør en liten prøve før bruk i stor skala.
Tillat to eller tre dager til reaksjonstid og evaluer.
Unngå sprøyting i perioder med ugunstige forhold (f.eks. sterkt sollys, høy middagetemperatur, høy fordampningsperiode).

Del dette på: