Komplett bladgjødsel for umiddelbar effekt i fravær av magnesium

Agroleaf Power Magnesium inneholder NPK, MgO og SO3. Det forhindrer og forhindrer magnesiummangel som finnes i jord som: surt, lett og sand. Det øker også fotosyntese og dannelse av klorofyll. Det er flott å bruke til avlingsproduksjon, stressavlastning og cellestrekking.

Agroleaf Power Magnesium består av rene råvarer som får rask avlingsrespons. Den har høye sulfatnivåer og sporstoffer som hjelper til med å pleie oljeproduserende og brassica avlinger. Påføring er enkel ettersom den oppløses helt, og eliminerer dermed sjansene for sprayblokkering.

Forhindrer og forhindrer magnesiummangel
Forbedrer fotosyntese og skapelse av klorofyll
Hjelper avlingens avling, stressavlastning og celletøyning
Høy sulfat og sporstoffer hjelper til med oljeproduksjon og avlinger av brassica
Bestående av rene, rå ingredienser
Gir en rask respons
Enkel å påføre, oppløses helt i sprøytetanken

Agroleaf Power Magnesium består av rene råvarer som får rask avlingsrespons. Den har høye sulfatnivåer og sporstoffer som hjelper til med å pleie oljeproduserende og brassica avlinger. Påføring er enkel ettersom den oppløses helt, og eliminerer dermed sjansene for sprayblokkering.

Om teknologien

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimuli som skaper svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der planter bruker lys som energikilde for å lage glukose fra karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpirasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opprinnelse har det vist seg at DPI biostimulerende middel forbedrer transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimileringshastigheter. DPI-komplekset viser også forbedrede klorofyllnivåer i behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten. M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke med forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, raskt opptak og effektiviteten av næringsstoffene som er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, patentert planteforsterker tar planteindustrien et skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere og mer produktive avlinger.

M-77-formelen inneholder:

  • Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som tilbys av bladsprayen
  • Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til vevet som absorberer sprayen
  • Funksjonelle elementer som forbedrer bruken av næringsstoffer
  • Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens motstand mot abiotiske påkjenninger og derved opprettholder produktiviteten

Analyse

Nitrogen totalt (N)
Fosforpentoksid (P2O5)
Kaliumoksid (K2O)
Magnesiumoksid (MgO)
Svoveltrioksid (SO3)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

10 %
5 %
10 %
16 %
32 %
0,14 %
0,25 %
0,25 %
0,70 %
0,001 %
0,070 %

Beskrivelse

Agroleaf Power Mg er et førsteklasses vannløselig bladgjødsel med alle viktige elementer. Den inneholder Everris M-77 chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Power Mg kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer. Vi anbefaler en testblanding ved miksing med andre kjemikalier.

Anbefaling

For utendørs applikasjoner, oppløs 3-5 kg Agroleaf Power Magnesium i 200 - 1000 liter vann per hektar. En 0,3 % løsning er den anbefalte for drivhusapplikasjoner. Påfør under høyt trykk. Kan blandes med mange sopp- / insektmidler. For blandinger med andre kjemikalier anbefaler vi å gjøre en liten prøve før du bruker den i stor skala. La reaksjonstiden være 2-3 dager.
Unngå sprøyting i perioder med ugunstige forhold (f.eks. Sterkt sollys, høy middagetemperatur og overdreven fordampningstid).

Del dette på: