Komplett bladgjødsel for rask effekt, for alle typer avlinger

Agroleaf Power Total er en bladgjødsel som passer for mange avlinger. I utgangspunktet er hver verdifull avling som kan lide av stressforhold som kalde eller våte vekstperioder og tung produksjon.
Agroleaf Power Total er en komplett bladgjødsel som vil bidra til å forhindre mangler på alle større og mindre elementer. Spesielt i stressede eller dårlige vekstforhold der rotopptak er vanskelig (f.eks. kalde, våte, tørre værforhold, høy jord pH).
Agroleaf Power Total er produsert av de reneste råvarene. Det vil oppløses raskt og totalt, slik at applikasjonen er enkel, og ingen blokkering av utstyret ditt kan forekomme. Også på grunn av det er rene ingredienser.
Agroleaf Power Total gir rask respons.
Agroleaf Power Total er svært konsentrert. Du trenger relativt små mengder produkt.
Den unike M-77-chelaterende og stimulerende formelen i Agroleaf Power Total garanterer godt opptak gjennom bladene og langvarig tilgjengelighet av mikroelementer.

Agroleaf Power Total er et førsteklasses vannløselig bladgjødsel med alle viktige elementer. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom blader.

Om teknologien

Double Power Impact (DPI) gir ekstra stimulus som skaper svært effektive fotosyntetiske reaksjoner - prosessen der planter bruker lys som energikilde for å lage glukose av karbondioksid og vann. Dette oppnås ved å øke transpirasjonshastighetene og klorofyllnivået. Av naturlig opprinnelse har DPI bio-stimulant blitt bevist for å forbedre transpirasjonsnivået som fører til høyere CO2-assimileringshastigheter.
DPI-komplekset viser også å forbedre klorofyllnivået i behandlede blader, samt bladvekt og størrelse. Forbedringer i tilgjengeligheten av påførte næringsstoffer har også blitt demonstrert - spesielt nitrogen og fosfat i planten.
M-77 TEKNOLOGI Dette er en komplett pakke av forbindelser som har definerte formål. Pakken inneholder ingredienser som forbedrer tilførselen av sprayløsningen, det raske opptaket og effektiviteten av næringsstoffene som er inkludert i målorganene og vevet. En ekstra innovativ, patentert planteforsterker tar planteernæringen enda et skritt videre. Alle disse ingrediensene resulterer i sunnere og mer produktive avlinger.
M-77-formelen inneholder:
  • Forbindelser som utvider effektiviteten til chelatene som leveres av bladsprayen
  • Vitaminer som forbedrer den metabolske aktiviteten til vevet som absorberer sprayen
  • Funksjonelle elementer som forbedrer utnyttelsen av næringsstoffene
  • Stressreduserende forbindelser som forbedrer plantens motstand mot abiotiske påkjenninger, og derved opprettholder dets produktivitet

Analyse

Nitrogen Total (N)
Fosfor Pentoxide (P2O5)
Kalium Oksid (K2O)
Jern
Mangan
Bor
Kobber
Molybden
Sink

20 %
20 %
20 %
0,14 %
0,07 %
0,03 %
0,070 %
0,001 %
0,070 %

Beskrivelse

Agroleaf Power T er et førsteklasses vannløselig bladgjødsel med alle viktige elementer. Den inneholder Everris M-77® chelatert sporelement og stimulerende pakke for optimal opptak gjennom bladverket. Agroleaf Power T kan blandes med et bredt utvalg av beskyttelsessprayer.

Anbefaling

Oppløs 3-5 kg ​​Agroleaf Power T per hektar i 200-600 liter vann, for utendørs bruk.
En 0,3% løsning er den anbefalte hastigheten for drivhuspåføring.
Påfør under høyt trykk.
Kan blandes med mange soppdrepende midler / insektmidler. Be distributør din om informasjon.
For alle blandinger med kjemikalier, gjør en liten prøve før bruk i stor skala.
Tillat to eller tre dager til reaksjonstid og evaluer.
Unngå sprøyting i perioder med ugunstige forhold (f.eks. sterkt sollys, høy middagetemperatur, høy fordampningsperiode).

Del dette på: