MAP

monoammoniumfosfat

Monoammonium fosfat er et frittflytende krystallinsk pulver som raskt oppløses i vann uten bunnfall. Ideell for alle typer vanningsanlegg - dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter.

Planter gjødslet med monoammoniumfosfat absorberer lett nitrogen og fosfor som er nødvendig for vekst og utvikling av planten. Sprøyting av gjødsel på planteblader eller vanning av dem ved hjelp av kapillærvanningssystemer, vil sikre en balansert tilførsel av nødvendige materialer til anlegget.

Lett tilgjengelig - lett oppløselig, for øyeblikkelig bruk.
En kornformet krystallform gir fleksibilitet til å skreddersy bruken.
Konsentrert, har lite lagringsbehov og er raskt å spre.
En hurtig kilde til nitrogen og fosfor.
Lavt klorid, så egnet for kloridfølsomme avlinger.
Miljøvennlig som det brukes i sin naturlige tilstand.
Ingen foredlings- eller avfallsprodukter.

Som en svært effektiv kilde til fosfor og nitrogen for planter, er MAP anbefalt for bruk i begynnelsen av vekstsesongen når fosfor tilgjengelighet er avgjørende for etablering av rotsystemet. MAP kan være tank blandet med annen gjødsel for å møte avlings ernæringsmessige behov gjennom hele vekstsyklusen. Ikke bare er MAP en effektiv kilde for fosfor, den letter også opptak av fosfor naturlig til stede i jorden på grunn av ammonium (NH4 +) i MAP, som senker pH-verdien i rotsonen og således forbedrer fosfor tilgjengelighet.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Korn og oljevekster

Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for utbytte og kvalitet.

Tilføres etter jordanalyser

Erter

Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjengelig svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfikseringen, som forekommer i rotknutene og for proteinsyntese i planten.

Tilføres etter jordanalyser

Eng

Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker kilde til tilgjengelig fosfat, og betraktes best som å opprettholde jordreserver. MAP kan påføres i samsvar med nitrogen- og fosforbehov som nødvendig for å oppnå optimal gressvekst gjennom sesongen i riktig N: P-forhold.

Tilføres etter jordanalyser

Analyse

N-NH4 (Ammoniakk)
Totalt P2O5
P
N + P2O5
Analyse
pH 1% løsning
Uløselige stoffer
Sulfat (SO3)
Kadmium (Cd)

12,1 %
61,4 %
26,8 %
73,5 %
98,8 %
4,2 – 4,8
< 0,05 %
< 0,100 %
< 1 ppm

Innhold

Nitratnitrogen
• Direkte tilgjengelig for opptak i plantene. Det betyr rask og sikker vekst.
• Foretrukket nitrogengjødselform for de fleste kulturer.
• Forbedrer plantens opptak av kationer som kalium, kalsium og magnesium.
Fosfor
Rotutvikling - høyt fosfornivå i mediet ved planting eller omplanting vil styrke kulturen og veksten av den.

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
MAP kan påfører før veksten tar til på våren. Målet er ofte å tilpasse fosforkravene til avlingens nitrogenbehov.
Der nitrogenmengden varieres, for eksempel i presisjonsgjødsling, kan mengden varieres for å best samsvare med den samlede nitrogenbruken.

Del dette på: