Kaliumsulfat

mineralgjødsel

Kaliumsulfat er det ideelle produktet for å blande med andre gjødseltyper. Kombinert med en eller to andre komponenter har den et stort omfang av bruksområder, dette gir dyrkeren en gjødsel som er skreddersydd til det behovet avlingen måtte trenge. Den granulære formen gjør det enkelt å håndtere og blande produktet med andre granulære produkter uten støvproblemer.

Mineralreservene i jorda går alltid ned under dyrking. Men ikke alltid, for eksempel vil det meste av kaliumet i en høstet kornavling foreligge i strået. Så når det er kommersielt fornuftig å selge halm, er det viktig å øke kaliuminngangene for å kompensere. Kaliumet i Kaliumsulfat kompletterer rutinemessige gjødslingsapplikasjoner.

Granulene er produsert via en spesiell fire-steg prosess. Etter å ha komprimert SOP fra pulver til fast form, blir disse knust og deretter granulert. Granulene siktes så, for å fjerne for store og små partikler, og fraktes til en separert enhet for avstøving. Komprimert luft skytes så på granulene for å fjerne støvet, og til slutt blir granulene belagt med et spesielt tynt lag for å holde dem støvfrie.

Kaliumsulfat tilbyr en rekke fordeler for direkte spredning:

Sikkerhet og fleksibilitet – Egenskapene til Kaliumsulfat gjør det mulig for både tidlig og sen spredning, uten risikoen for utvasking eller saltskade til jorden.

Et støvfritt produkt – Den spesielle prosessen brukt til å lage granulene forsikrer at kunstgjødselen er så og si støvfri.

Høy prosent kalium (K) gjødsel på sulfatisk base er egnet for alle klorid og salt sensitive avlinger. På grunn av høyt svovelinnhold er kaliumsulfat spesielt egnet for planter med stort svovel (S) krav, for eksempel raps, reddik, kål og løk.

Kaliumsulfat K2SO4 (Potassium Sulfate)

Kalium (K) gjødsel basert på kaliumsulfat passer for kalium (K) trengende og klor følsomme vekster som poteter og mange andre avlinger.

  • Passer som grunnleggende gjødsel og som toppdressing.
  • God sprednings kvalitet

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Korn og oljevekster

Påfør på  begynnelsen av våren, på raps for oljefrø for å optimalisere syntesen av utbytte, protein og olje. Til hvete for å øke utbytte og for å sikre kornproteinkvalitet. På malt bygg for utbytte og kvalitet.

Tilføres etter jordanalyser

Erter

Påfør rett i såbed eller like etter spiringen. Dette er en null-N gjødsel som bringer lett tilgjengelig kalium og svovel til avlingen, og kan derfor tas opp av planten på et tidlig tidspunkt for å mate nitrogenfikseringen, som forekommer i rotknutene og for proteinsyntese i planten.

Tilføres etter jordanalyser

Eng

Anvendelse av husdyrgjødsel og gylle er ingen sikker kilde til tilgjengelig kalium eller sulfat, og betraktes best som å opprettholde jordreserver. Kaliumsulfat bør påføres i samsvar med nitrogenbehov som nødvendig for å oppnå optimal gressvekst gjennom sesongen i riktig K:N:S-forhold.

Tilføres etter jordanalyser

Analyse

Kalium(K2O)
Svovel(S)
Klorider(Cl)
Fuktighet
Hardhet

Partikler over 2 mm
Partikler over 5 mm

min 50 %
min 17 %
maks 2,5 %
Maks 1,0 %
2,5 kg/korn

75-95 %
maks. 5 %

Innhold

Den rene mineralformen av kaliumsulfat, arcanitt, er relativt sjelden. Kaliumsulfat skilles derfor som regel ut fra en rekke naturlige mineraler:
Kainite, MgSO4 · KCl · H2O
Picromerite, K2SO4MGSO46H2O
Leonite, K2SO4MGSO44H2O
Langbeinite, K2Mg2 (SO4) 3
Aftalitt K3Na (SO4) 2
Polyhalitt, K2SO4MGSO42CaSO42H2O

 

Anbefaling

Referer til jord- og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Kaliumsulfat kan påføres før veksten tar til på våren. Målet er ofte å tilpasse svovelkravene til avlingens kaliumbehov.

ANNEN MINERALGJØDSEL

Del dette på: