GRUNN- OG DELGJØDSEL

MINERALGJØDSEL

PELLETERT ORGANISK GJØDSEL

FLYTENDE GJØDSEL - ØKOLOGISK

Økologisk gjødsel brukes også konvensjonelt

Våre økologiske gjødseltyper brukes også av svært mange innen konvensjonell dyrking. Dette er ikke minst nødvendig i en overgang til økologisk drift. Mange som dyrker konvensjonelt ønsker dessuten å tilføre jorda et mer solid fundament av organiske ressurser, enn hva ren kjemisk gjødsel gir.

Økologisk gjødsel har en bred sammensetning av næringsstoffer. Røttenes samspill med jordas naturlige mikroorganismer, er viktig for plantenes vekst og helse. Vår klorfrie økologisk gjødsel sørger for at denne floraen får de beste betingelser, slik at plantene kan samarbeide med levende mikroorganismer og skaffe seg næring. Tilskudd av økologisk gjødsel gjør også at jorda kan holde på mer fuktighet, noe som sørger for mer stabile forhold for vekst, ikke minst i tørkeperioder.

 

Del dette på: