Grønn 8K - S+

NPK 8-3-4

  • Grønn 8K  (8-3-4) Svovel + er en allsidig gjødsel til økologisk dyrking av korn/belgvekster, beite og gras.
  • Den er basert på vår mest solgte gjødsel Grønn 8K, tilsatt polysulfat/svovel. Svovelmangel vil synes på de yngste bladene. Mangelsymptomer er blekt grønn til gul farge på bladene, samt redusert vekst. Mangel fører også til lavere proteininnhold i plantene.
  • Grønn 8K (8-3-4) Svovel + er rik på svovel, hele 5,2%.
  • Kalsium: 6,1%
  • Egner seg meget godt til dypgjødsling
  • BEITE OG GRASPRODUKSJON: Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand
  • KORN OG BELGVEKSTER: Til overgjødsling anbefales Grønn 11 (11-3-2) eller Grønn 14 (14-2-1) av etablert plantebestand
  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: Grønn 8k (8-3-4) Svovel + er basert på kyllinggjødsel
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Vår organiske gjødsel kan brukes i økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Svovel (S)

7,1 %
3,4 %
4 %
6,1 %
5,2 %

Innhold

Kompostert og hygienisert kylling-hønse gjødsel
Proteinmel
SOP
Polysulfat
Klorfri
Hektolitervekt: 75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: