Grønn 8K

NPK 8-3-5

  • Grønn 8K  (8-3-5) er den mest allsidig gjødselen til økologisk dyrking av korn/belgvekster, beite og grasproduksjon
  • Vår mest populære og solgte gjødsel
  • Svovel: 2,9%
  • Kalsium: 7,3%
  • Egner seg meget godt til dypgjødsling
  • BEITE OG GRASPRODUKSJON: Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand
  • KORN OG BELGVEKSTER: Til overgjødsling anbefales Grønn 11 (11-3-2) eller Grønn 14 (14-2-1) av etablert plantebestand
  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: Grønn 8k (8-3-5) er basert på kyllinggjødsel
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Vår organiske gjødsel kan brukes i økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Svovel (S)

7,5 %
3 %
5 %
7,3 %
2,9 %

Innhold

Kompostert og hygienisert kylling-hønse gjødsel
Proteinmel
SOP
Klorfri
Hektolitervekt: 75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: