Grønn 11

NPK 11-3-2

  • Grønn 11 har en av de raskest tilgjengelige nitrogenkildene av gjødsel for økologisk dyrking
  • Magnesium : 1,2%
  • Egner seg meget godt til dypgjødsling ved normal og høy pH i jorda
  • Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand
  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: Grønn 11 er produsert av kyllinggjødsel, noe som gir fantastiske egenskaper.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 2-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

 

Vår organiske gjødsel kan brukes i økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Svovel (S)
Magnesium (Mg)

10,5 %
2,8 %
1,9 %
4,8 %
1 %
1,2 %

Innhold

Kompostert og hygienisert
Kylling-hønse gjødsel
Proteinmel
SOP
Klorfri
Hektolitervekt: 75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: