Hybrid N

NPK 20-4-8

Hybrid gjødsel er en ny type gjødsel. Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet hybrid.

Hybrid N er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral delen av nitrogenet er Urea som er beskyttet med Agrotain®. Les mer om Agrotain® her.

Gjennombruddet i utviklingen av Hybrid N startet med den populære gjødselen Grønn 8K. Kombinasjonen av mineralsk og økologisk gjødsel gir et produkt som ivareta og styrker de unike egenskapene fra begge typer. En perfekt kombinasjon.

Eksklusiv: Hybrid N er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering. Vårt tredje elements bindende egenskaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Ns fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid N er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid N er pelletert i størrelsen 2-4 mm eller støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

20 %
4 %
8 %
3,1 %
0,1 %
3,3 %
9 ppm
135 ppm
2510 ppm
20 ppm
204 ppm
126 ppm

Innhold

Blandning av organiskt godkjente råvare

Mineralgjødsel med inhibitor fra Agrotain ®

Gjødselen er klorfri

Hektolitervekt: 0,75 kg

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: