Hybrid N

NPK 20-4-8

Hybridgjødsel er en organisk gjødsel tilsatt ekstra mineraler. De naturlige organiske kildene gjør at jorda blir rikere på humus og får et mer mangfoldig mikroliv, som gir mer tilgang på næring til vekstene. Virkningen er at veksten utvikler større rotsystem, og at jorda tar opp og holder lenger på fuktighet.

Hybridgjødsel bidrar dermed til bedre jordhelse og mindre utsatt for tørking, sopp og skadelige parasitter. Ved bruk av hybridgjødsel bli jorda groverer mer porøs, og det vil danne seg mindre dammer. Mange rapportere at halmen fra året før blir raskere brutt ned, fordi det er et mer mikroliv i jorda.
Hybrid N er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral delen av nitrogenet er Urea som er beskyttet med Agrotain®. Les mer om Agrotain® her.

Gjennombruddet i utviklingen av Hybrid N startet med den populære gjødselen Grønn 8K. Kombinasjonen av mineralsk og økologisk gjødsel gir et produkt som ivareta og styrker de unike egenskapene fra begge typer. En perfekt kombinasjon for den som vil bygge en rikere jordsubstans.

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Eksklusiv: Hybrid N er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering. Vårt tredje elements bindende egenskaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Ns fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid N er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid N er pelletert i størrelsen 2-4 mm og kappet kort. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

20 %
4 %
8 %
3,1 %
0,1 %
3,3 %
9 ppm
135 ppm
2510 ppm
20 ppm
204 ppm
126 ppm

Innhold

Blanding av organiske godkjente råvarer

Mineralgjødsel med inhibitor fra Agrotain

Gjødselen er klorfri

Hektolitervekt: 0,75 kg

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: