HYBRID S+

NPK 12-4-12

Hybrid S+ egner seg spesielt godt som startgjødsel for korn og gras - samt for grønnsaksdyrking. Den er tilsatt ekstra kalsium (4,8 %) og svovel (6,5 %) - og fremmer på den måten god rotutvikling og busking. Hybrid S+ er rik på organiske forbindelser som er med på å bygge opp en god jordstruktur. Gjødselen inneholder alle plantenæringsstoffene; magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffer og hygienisert organisk materiale. Mineraldelen er nitrat. Gjødselen er klorfri - noe som ivaretar det gode mikrolivet i jorda.

Hybridgjødsel er en organisk gjødsel tilsatt ekstra mineraler. Kombinasjonen av mineralsk og organisk gjødsel gir et produkt som tar i bruk de unike egenskapene fra begge typer. Det organiske innholdet bidrar til bedre jordhelse og gjør avlingen mindre utsatt for tørking, sopp og skadelige parasitter. Ved bruk av hybridgjødsel blir jorda grovere og mer porøs enn ved bruk av kun kjemisk gjødsel. Jorda vil drenere bedre. Naturlig muld skaper også forutsetninger for et solid rotsystem og en robust, stødig plante. Mange rapporterer at halmen fra året før blir raskere brutt ned, fordi det er mer mikroliv i jorda.

Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Pellets 2-4 mm

Eksklusiv: Hybrid S+ er utviklet og produsert av Grønn Gjødsel.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid S+ er jevnt blandet - noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid S+ er pelletert i størrelsen 2-4 mm og kappet kort. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

 

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel(S)

12 %
4 %
12 %
4,8 %
1,0 %
6,5 %

Innhold

Naturlige proteinrike organiske råvarer.

Nitratforbindelser.

Gjødselen er klorfri.

Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: