Fra venstre; Lars Otto Grundt, Kristin Willoch Haugen, Direktør Innovasjon Norge Oslo Viken,  Lars Riiser Evju, Janet Narvestad Evju, Ulf Holstad, Thea Filtvedt.

Grønn Gjødsel vinner pris

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel. I dag ble den grønne bedriften fra Rakkestad tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Østfold.

Grønn Gjødsel har gjort naturgjødsel til en suksessoppskrift, og ble i 2015 kåret til årets Gaselle i Østfold av Dagens Næringsliv. I dag stikker bedriften av med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold og 50 000 kroner. 

Motiverende pris

- Det var overraskende men utrolig morsomt for oss alle i Grønn Gjødsel å vinne denne prisen. Denne prisen er en anerkjennelse av at vi klarer å tenke innovativt og at vår bedrift er en god bidragsyter til utvikling i det norske landbruket. Det er vi stolte av. Prisen motiverer oss til å jobbe videre med å holde fokus på vårt overliggende mål - og hele tiden være i utvikling og i vekst på en bærekraftig og samfunnsmessig måte, sier Lars Riiser Evju, daglig leder i Grønn Gjødsel.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er imponert over vinneren fra Østfold og den generelle og utviklingen i landbruket. 

- Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er med på å synliggjøre den spennende utviklingen som skjer i norsk landbruk for tiden. Grønn Gjødsel er med på å løfte landbruket i en mer bærekraftig retning. Dette er i tråd med utviklingen vi ønsker i landbruket fremover, som både skal være miljøeffektiv og verdiskapende, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Landets eneste

Bedriften startet sin virksomhet innenfor landbruket og fjørfeproduksjon er fortsatt en viktig del av driften. I 1985 startet man med pelletert organisk gjødsel for å utnytte alle råvarene fra fjørfeproduksjonen. Siden den gang har bedriften utviklet seg til det som i dag er Grønn Gjødsel AS.
Forretningen går ut på å blande og pelletere ulike råvarekilder til ferdig økologisk gjødsel i eget fabrikklokale i Rakkestad. I år sluttfører bedriften sitt siste prosjekt hvor de bruker fiskeslam som råvare i pelletert gjødsel.  Fiskeslam er utfordrende å bli kvitt for fiskeriindustrien, men gjennom Grønn Gjødsel har slammet funnet veien til landbruket. Grønn Gjødsel er så langt landets eneste mottaker av fiskeslam. 

Imponerende vekst 

- Grønn Gjødsel har vist vilje og evne til å stadig utvikle nye og bærekraftige gjødselprodukter basert på biologisk avfall. De viser vei for en sirkulær utnyttelse av ressursene, samtidig som de kan vise til en imponerende vekst og lønnsomhet for selskapet. Juryen har latt seg imponere av hvordan Grønn Gjødsel ivaretar miljøaspektet gjennom hele verdikjeden og at de nå også eksporterer sine produkter, sier Kristin Willoch Haugen, direktør for Innovasjon Norge Oslo Viken.

Grønn Gjødsel har blitt en viktig premissgiver og en drivkraft for utviklingen av økologisk landbruk i Norge i tillegg til en viktig faktor i næringskjeden. Bedriften har i dag kunder over hele Norge innenfor et bredt spekter av bransjen og har en sterk lønnsomhet, er i rask vekst og har skapt mange arbeidsplasser i hjembygda.

  • Vinneren har over tid vært markedsrettet og ambisiøs, og har også skapt en spennende virksomhet med stort internasjonalt potensial, avslutter Willoch Haugen.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.
  • Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.
  • De fylkesvise vinnerne deltar så i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020.

Kontaktpersoner: 

Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Anders Melleby Fremmerlid, mobil: 920 37 487, e-post: anders.melleby.fremmerlid@innovasjonnorge.no  

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Scroll to top