Vil bekjempe nematoder med gjødsel og mjøl av østersskall

Forsøk har vist at husdyrgjødsel kan dempe veksten av skadelige nematoder. Det er også vist at mjøl av østersskall kan ha en god virkning. Nibio skal nå gjøre forsøk med begge tiltak, for å se om man kan oppnå reduksjon i antall skadelige nematoder i forbindelse med dyrking av bygg.

 

Nematoder finnes overalt i naturen, og noen arter representerer store utfordringer for landbruket. Når nematoder forekommer i stort antall forsyner de seg særlig av rotsystemet og kan gjøre stor skade. Skader på rota vil begrense plantenes næringsopptak og føre til redusert vekst og avling. Nematoder angriper særlig korn, bær, rotfrukter og poteter, og kan også redusere kvaliteten direkte på avlingene.

I korn finnes flere typer skadelige nematoder, korncystenematoder gjør bare skade i korn, mens frittlevende nematoder kan gjøre skade i korn, grønnsaker og bær vekster. Korncystenematoder kan man til en viss grad holde i sjakk ved å velge motstandsdyktige (resistente) kornsorter og godt vekstskifte. Frittlevende nematoder er vanskeligere å bekjempe, men brakking har gitt gode resultater, men siden nematodene også lever av eng og ugress må man harve og holde alle vekster nede hele sesongen.

- Å skifte vekster, for eksempel fra bygg til potet krever andre maskiner og systemer for håndtering og lagring av avlingen. Så for å håndtere frittlevende nematoder i korn ser vi først etter relativt enkle grep/tiltak som kan være med på å skape bedre balanse i jorda, til fordel for plantene, noe som vi nå skal gjøre forsøk med, forteller forsker ved Nibio, Marit Skuterud Vennatrø.

Forsøk med husdyrgjødsel er så langt gjort i begrenset omgang i Norge, men dette er gjort i utlandet med gode resultater, så det knytter seg en del forventninger til forsøkene.

- Vi kommer til å gjøre forsøk med en pelletert gjødsel basert på hønsemøkk (Grønn 8 K), siden den i motsetning til f.eks. kumøkk er pelletert og enkel å få spredd. Vi vil undersøke om denne gjødselen skal bidra til at røttene styrkes og kan stå bedre rustet imot angrep fra nematodene. Hvis dette har gunstig virkning vil det være et relativt enkelt grep å foreta behandling av utsatte områder, forklarer Vennatrø.

I tillegg til pelletert hønsegjødsel vil man også tilføre finmjøl fra østersskall, et rent naturprodukt (Pholigo). Her ønsker man å gjøre det verre for nematodene på en litt annen måte. Erfaring fra utlandet viser at tilsetting av Pholigo endrer på miljøet i jorda ved å gjøre den mer kalkrik. Dette fører til at visse typer trådsopp får langt bedre vekstvilkår, og man også oppnår et miljø som nematodene ikke trives med.

- Vi vil undersøke om Pholigo gir bedre vekstforhold for trådsopper som spiser nematoder vil få bedre vekstforhold, slik at nematodebestanden går ned. og at vi dermed oppnår bedre vilkår for vekst og avling, forteller Vennatrø.

Forsøkene skal gjøres på to ulike felt under dyrking av bygg i Østfold. Arbeidet tilrettelegges i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning.

Grønn Gjødsel skal bidra til forsøkene ved å stille både Grønn 8 K og Pholigo til rådighet for forsøkene.

- Det er fra før av meldt om gode resultater med Pholigo mot nematoder. Vi har derfor valgt å gjøre dette produktet tilgjengelig for våre kunder, for å se om de gode erfaringene fra utlandet lar seg reprodusere under norske forhold, sier daglig leder Lars Evju ved Grønn Gjødsel. 

Vennatrø presiserer forøvrig at i forbindelse med nematoder er det viktig å tenke jordhygiene, slik at man ikke bidrar til at de sprer og formerer seg til nye teiger.

- Har man fått dette problemet er det viktig å tenke på å unngå smitte mellom skifter. Nematodene er små og kan ikke bevege seg særlig langt, så det gjelder å ikke føre smittet jord over i områder der problemet ikke finnes, understreker forsker ved Nibio, Marit Skuterud Vennatrø.

Del dette på:
Scroll to top