Biorg N er vegetabilsk naturlig flytende gjødsel med høyt innhold av nitrogen.

Tilførsel av nitrogen gjør at plantene utvikler stor og god bladmasse. Biorg N inneholder også en høy andel proteiner, som utgjør naturlige aminosyrer. Stoffene tas direkte opp med roten og gir en utvikling preget av god og optimal vekst.

Produktet kan blandes ut i vann og er meget luktesvakt.

Godkjent for bruk i økologisk landbruk.

Ferdig vare er rent gjødselvann for bruk til dryppvanningsanlegg og bladgjødsling. Emballasjen er 1000 liter plastdunk.

Lagres frostfritt, minimum 5 grader.

Produkt analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silikon (Si)
6,1 %
0,2 %
0,5 %
0,12 %
0,015 %
1,3 %
0,003 %
0,042 %
0,0027 %
0,0003 %
0,0 %
0,03 %

Innhold

Vegetabilsk vinasse
Emballasjen er 1000 liter IBC

Applisering

Bladgjødsling:
0,1 - 1 L / Da
Dryppvanning:

Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.