Øko 8K

NPK 8-3-5

Øko 8K 8  8-3-5 er den originale organiske gjødselen, og er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling-/hønse møkk, kjøttbeinmel og vinasse. Øko 8K inneholder 7,3 % kalsium, 2,9 svovel og de essensielle plantenæringsstoffene.

Eksklusiv: Grønn Øko 8K 8-3-5 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Grønn Øko 8K er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Grønn Øko 8K er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisium (Si)

7,5 %
3 %
5 %
7,3 %
0,2 %
2,9 %
14 ppm
90 ppm
499 ppm
19 ppm
120 ppm
135 ppm

Innhold

Kompostert og hygienisering:
Kyilling-hønse gjødsel
Kjøttbeinmel
Vinasse
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Del dette på: