Øko 8K

NPK 8-3-5

  • Øko 8K  (8-3-5) er den mest allsidig øko gjødselen til korn/belgvekster , beite og grassproduksjon

  • Vår mest populære og solgte gjødsel

  • Øko 8K har enda mer lettløselig nitrogenkilde - fra i år 2020!

  • Svovel: 2,9%

  • Kalsium: 7,3%

  • Egner seg meget godt til dypgjødsling

  • BEITE OG GRASSPRODUKSJON: Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand

  • KORN OG BELGVEKSTER: Til overgjødsling anbefales øko 11 (11-3-2) eller øko 14 (14-2-1) av etablert plantebestand

  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: 8-3-5 er basert på kyllinggjødsel
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Svovel (S)

7,5 %
3 %
5 %
7,3 %
2,9 %

Innhold

Kompostert og hygienisering:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Vinasse
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: