Øko 14

NPK 14-2-1

Øko 14 er den originale organiske gjødselen, Øko 14 er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling-/hønsemøkk og proteinmel. Den inneholder 2,1 % kalsium og de alle de essensielle plantenæringsstoffene.

Eksklusiv: Øko 14 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Øko 14 er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Øko 14 er pelletert i størrelsen 2-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

13,9 %
1,98 %
1 %
2,1 %
0,1 %
0,5 %
9 ppm
272 ppm
1735 ppm
12 ppm
52 ppm
69 ppm

Innhold

Kompostert og hygienisert:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Del dette på: