Øko 14

NPK 14-2-1

  • Øko 14 (14-2-1) har  høyest nitrogeninnhold - sammenlignet med alle våre organisk/økologiske gjødsler

  • Øko 14 har proteinmel med rask tilgjengelig nitrogenkilde

  • Egner seg meget godt til dypgjødsling (2-5 cm dybde)

  • Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand

Effektiv: Øko 14 er basert på kyllinggjødsel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 2-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)

13,9 %
1,98 %
1 %
2,1 %

Innhold

Kompostert og hygienisert:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: