Øko 11

NPK 11-3-2

Øko 11 er den originale organiske gjødselen, og er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling-/hønsemøkk, proteinmel, vinasse og inneholder 4,8 % kalsium og de essensielle plantenæringsstoffene.

Eksklusiv: Øko 11 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Øko 11 er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Øko 11 er pelletert i størrelsen 2-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisium (Si)

10,5 %
2,8 %
1,9 %
4,8 %
1,2 %
0,1 %
12 ppm
67 ppm
1099 ppm
17 ppm
95 ppm
111 ppm

Innhold

Kompostert og hygienisering:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Vinasse
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Del dette på: