Øko 11

NPK 11-3-2

Øko 11 har raskest tilgjengelige nitrogenkilde på det økologiske gjødselmarkedet

Magnesium : 1,2%

Egner seg meget godt til dypgjødsling ved normal og høy pH i jorda

Egner seg meget godt til overgjødsling av etablert plantebestand

Effektiv: Øko 11 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 2-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)

10,5 %
2,8 %
1,9 %
4,8 %
1,2 %

Innhold

Kompostert og hygienisering:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
SOP
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: