Grønn 8

NPK 8-4-2

  • Grønn 8 (8-4-2) er en allsidig organisk gjødsel med lavt innhold av kalium
  • Egner seg til jord med høy pH
  • Godt egnet til dypgjødsling
  • Godt egnet til overgjødsling av etablert plantebestand
  • Til overgjødsling anbefales også Grønn 11 og Grønn 14
  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: Grønn 8 (8-4-2) er basert på kyllinggjødsel og proteinmel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

 

Vår organiske gjødsel kan brukes i økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)

7,5 %
4 %
2 %
7,6 %

Innhold

Kompostert og hygienisert:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: