Hybrid N

NPK 31-3-4 Svovel +

Hybrid N Svovel + er til overgjødsling av korn, belgvekster, eng, beite osv. Den er ment for områder med mangel på svovel, og inneholder hele 5,2 %!
Hybridgjødsel er en organisk gjødsel tilsatt ekstra mineraler. De naturlige organiske kildene gjør at jorda blir rikere på humus og får et mer mangfoldig mikroliv, som gir mer tilgang på næring til vekstene. Virkningen er at veksten utvikler større rotsystem, og at jorda tar opp og holder lenger på fuktighet.

Hybridgjødsel bidrar dermed til bedre jordhelse og mindre utsatt for tørking, sopp og skadelige parasitter. Ved bruk av hybridgjødsel bli jorda groverer mer porøs, og det vil danne seg mindre dammer. Mange rapportere at halmen fra året før blir raskere brutt ned, fordi det er et mer mikroliv i jorda.
Hybrid N er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral delen av nitrogenet er Urea som er beskyttet med Agrotain®. Les mer om Agrotain® her.
Produktet er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Produksjonen skjer i samsvar med "Forskrift om animalske biprodukter, Matloven og Forskrift om organisk gjødsel." Garantert fri for koksidiostatika.
Meget luktesvak. Ferdig vare er pelletert i 4,5 mm størrelse og kuttet kort. Spredeegenskapene er meget gode.  Ved lagring ute skal sekken settes på pall med tykk presenning tildekket over. Ved lagring inne skal sekken settes på pall.

Analyse

Nitrogen
Fosfor
Kalium
Kalsium
Svovel

31 %
3,4 %
4 %
6,1 %
5,2 %

Innhold

Blandning av organiskt godkjente råvare
Tilsatt polysulfat/svovel
Mineralgjødsel med inhibitor fra Agrotain ®
Gjødselen er klorfri
Hektolitervekt: 0,8 kg

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses. Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: