UREA PLUS

NPK 46-0-0

UREA PLUS 46-0-0 er urea med inhibitor fra Agrotain. Agrotain nitrogenstabilisator er den opprinnelige, mest forskningsbeviste ureasehemmerteknologien på markedet.

Med 25 års studier med gode resultater på millioner av hektar over hele verden, er Agrotain en produsent har vist at det er fullt mulig å beskytte nitrogenet fra fordampning og holde det tilgjengelig for vekstene, dermed optimalisere avlingen og minimere miljøpåvirkning.

Powered by Agrotain

Sikrer avlingspotensialet: Nitrogentap på grunn av tap av ammonium kan være opp til 40% når urea ikke er tilstrekkelig innarbeidet i jorden. 

Testet: Agrotain er støttet av mer enn 1000 forsøk og 20 års resultater på millioner av hektar over hele verden.

Lav temperatur: Forskning viser at selv ved lavere temperaturer er nitrogenutslipp fortsatt en risiko. Agrotain beskytter mot kaldtværs tap.

Effektiv: Forskning viser at urea behandlet med Agrotain gir samme utbytte som ammoniumnitrat (AN) gjødsel, men med færre regulerings-, transport- og lagringsproblemer.

Verdi: En av de mest kostnadseffektive måtene å ettergjødsle på.

Analyse

Nitrogen (N)     46  %
Fosfor (P)            0 %
Kalium (K)          0 %

Innhold

UREA beskyttet med Agrotain®

Anbefaling

5-80 kg/dda
Generell anbefaling, mengde må tilpasses.Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: