Pepton 85/16 er en ny økologisk bladgjødsel med høyt næringsinnhold. Med Pepton kan man kjøpe verdifull tid når vekstpotensialet er til stede men planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. Pepton er med andre ord en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling.

Typiske situasjoner der Pepton vil være gunstig er når planten har potensiale for vekst men ikke får tilført alt den trenger. Det kan være tidlig på våren, når lav temperatur i jorda gjør at rota ikke kommer skikkelig igang, etter tørkeperioder, ved mineralmangel eller hvis plantene er blitt stresset eller svekket. Med Pepton vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale og samtidig legge grunnlag for langsiktig videre vekst. Pepton styrker alle deler av planten og tilfører dermed vitalitet og vekst.

Pepton brukes på alle typer bladgjødsling av avlinger; grass, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv. I motsetning til gjødsling som skal tas opp gjennom rotsystemet vil bladgjødsling med Pepton gi rask effekt. Pepton brukes gjerne i kombinasjon med annen gjødsling eller plantevern siden aminosyrene i Pepton åpner passasje gjennom vokslag inn til plantens celler og dermed forenkler opptaket av andre stoffer.

Med hele 85% aminosyrer og 16 % frie aminosyrer er Pepton den meste næringsrike formelen på markedet, der 100 % av aminosyrene foreligger i sin gunstigste form (L-isomer). Aminosyrene i Pepton er svært enkle for planten å ta opp fordi de er framstilt enzymatisk fra hemoglobin, et lettfordøyelig proteine. Pepton vil dermed også gi ekstra tilskudd av jern og kalium, som bidrar til dypere grønnfarge på plantene og mer effektiv fotosyntese.

Pepton lages under streng kontroll fra råvarer av høy kvalitet. Pepton leveres i form av mikrogranulat og er 100% vannløselig, lagringsstabil og enkelt å bruke. Pepton brukes også til dryppvanning. Pepton er godkjent i økologisk landbruk ved (EU) nr. 834/2007.

Del dette på:
Scroll to top