Gode erfaringer med mineralorganisk gjødsel og bladgjødsel


Bruk av mineralorganisk gjødsel (Hybrid N 20-4-8) gir både tilførsel av organisk innhold til jorda og et godt tilskudd av nitrogen. I tillegg vil bruk av bladgjødsel i vekstperioder sørge for et ekstra tilskudd, som gjør at vekstene kan utnytte næringen i jorda enda mer effektivt.

Som de fleste kornbønder på Østlandet har Lars-Otto Grundt på gården Huseby i Eidsberg hatt et godt år i 2022. Et viktig grep har imidlertid vært å benytte seg av mineralorganisk gjødsel og bladgjødsel fra Grønn Gjødsel.

- Situasjonen for landbruket er ikke ideell, høye energipriser og internasjonal uro ga i fjor høye priser på kunstgjødsel. Ved å bruke mineralorganisk gjødsel kom jeg likevel brukbart ut av det, siden prisen på organisk gjødsel ligger noe lavere enn kunstgjødsel - og er mer stabil over tid. Tilførsel av organisk innhold er også en langsiktig investering i jordhelse, sier Grundt.

Ved bruk av mineralorganisk gjødsel oppnår man to ting, for det første er den organiske delen med på å bygge opp en base av god matjord. Dette bidrar til jordhelsa, gjør jorda mer porøs og at den holder bedre på fuktighet. Fordi mineralorganisk gjødsel inneholder et tilskudd av nitrogen får man dessuten tilgang på hurtig næring.

- Jeg har drevet med kyllingproduksjon i 10 år og har benyttet enhver anledning til å spre kyllingmøkk fra egen besetning på jordene. Erfaring viser at når jeg tilfører organisk gjødsel mater jeg livet i jorda, og jorda mater vekstene. Et tydelig tegn på at jorda er rik på naturlig liv er at halmen hurtig blir omsatt til muld. Å bruke mineralorganisk gjødsel derfor gir et viktig organisk tilskudd, sier Grundt.

Ved å tilføre organisk innhold reduseres også faren for tørke og jordtap og man er i mindre grad utsatt for svingninger i vær og klima. Jorda drenerer bedre og yter bedre der det tidligere kan ha vært risiko for uttørking. Naturlig muld skaper også forutsetninger for et solid rotsystem og en robust, stødig plante.

På Huseby dyrkes hvete, havre, bygg og åkerbønner. Det sås tynt, slik at plantene får mye luft og lys og får insentiv til å buske seg godt. Dette gir en robust plante og solide strå. Dermed sikrer man god saftstrøm utover i sesongen, når veksten skal skyte fart.

- Kontrollert vekst er viktig. Vi grunngjødsler årlig med mellom 40 og 50 kilo mineralorganisk gjødsel (Hybrid N 20-4-8). Som regel overgjødsler jeg to ganger, men dette vurderes løpende. I tillegg bruker jeg som regel bladgjødsel i tre vendinger. Første runde sprayes på ved busking, der jeg bruker agroleaf Power P, med ca.  300 gram pr mål. Ved slutten av strekkingen bruker jeg Agroleaf Power Total, og til slutt bruker jeg Agroleaf Crop Cereal, som regel sammen med siste “vaksinering” mot sopp. Alle de tre rundene med bladgjødsl spres sammen med annen behandling, og gjerne helst når det ikke er stor fordampning, forklarer Grundt, som forøvrig alltid vurderer tidspunkt i forhold til vær og klima.

Som mange andre har også Grundt dyrket åkerbønne det siste året. Den produserer som kjent eget nitrogen til veksten. Her er det imidlertid også viktig at jordhelsa er i orden.

- Åkerbønne skaffer seg eget nitrogen fra lufta og gir med dette et nitrogentilskudd til jorda, ved siden av det organiske materialet som blir igjen.Det blir dessuten god jordstruktur av åkerbønner siden røttene trenger dypt ned og åpner opp jorda. Som alle andre vekster tar den også med seg noe næring ut med avlinga, og dette må naturligvis erstattes med ny næring. Derfor handler det også her om å pleie jordhelsa og ta var på det biologiske mangfoldet. Hele tiden jobber vi med å finne ut hva jorda trenger, sier Lars-Otto Grundt på gården Huseby i Eidsberg.

Del dette på:
Scroll to top