Micro+

Blanding av mikronæringsstoffer

Micro + leverer mikronæringsstoffer til vanningsvann i drivhus og utendørs.  Kan også brukes som bladgjødsel for utendørs avlinger og som en grunngjødsel for jord- / torvindustrien.

Visse næringsstoffer trengs i mindre konsentrasjoner for at en plante skal kunne vokse, utvikle og reprodusere seg. Slike grunnstoffer er jern, klorid, kopper, mangan, sink, molybden, nikkel og bor. I større konsentrasjoner er de giftig for plantene. Jern må ofte tilføres i større mengder fordi ved høy pH i jorda og oksygen tilstede i atmosfæren danner treverdig jern tungtløselig jernhydroksyder som er lite tilgjengelig for plantene. Mikronæringsstoffer kelateres for å forbli stabile i næringsløsninger innenfor et akseptabelt pH-område. Produktet er stabilt ved pH 3,0-7,5. Ved høyere eller lavere pH-verdier kan mikronæringsstoffene presipitere og bli utilgjengelige for planten.  Micro + kan også brukes som bladgjødsel for utendørs avlinger og som en grunngjødsel for jord- / torvindustrien.

Lett tilgjengelig - oppløst i vann, for øyeblikkelig bruk.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Til bladgjødsling og vanning av næringsstoffer både i drivhus og utendørs.

Generelt for å øke styrke og motstandskraft

Normal dosering: 0,1 l / 1000 l vanningsvann eller 1 l / 100 l stamoppløsning. Maks dose: 0,3 l / 1000 l i kortere perioder. Friland bladgjødsel: 20 l / ha, gjenta etter behov.

Analyse

Jern
Mangan
Sink
Bor
Kobber
Molybden

20 g / l
10 g / l
2,9 g / l
4 g / l
0,52 g / l
0,75 g / l

Innhold

Blanding av mikronæringsstoffer i en form som lett kan tas opp for planter. Jern er relatert til DTPA og EDDHSA, mangan med EDTA.

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL KONVENSJONELT

Del dette på: