Hybrid N +

NPK 31-2-0

Hybrid N + er til overgjødsling av korn, eng, beite osv. Innholder urea med Agrotein og proteinmel. Hybridgjødsel inneholder både mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet hybrid.

Hybridgjødsel er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral delen av nitrogenet er urea som er beskyttet med Agrotain.
Produktet er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Produksjonen skjer i samsvar med "Forskrift om animalske biprodukter, Matloven og Forskrift om organisk gjødsel." Garantert fri for koksidiostatika.

Meget luktesvak. Ferdig vare er pelletert i 4,5 mm størrelse og kuttet kort. Spredeegenskapene er meget gode.  Ved lagring ute skal sekken settes på pall med tykk presenning tildekket over. Ved lagring inne skal sekken settes på pall.

Analyse

Nitrogen
Fosfor
Kalium
Kalsium
Svovel

31 %
2,0 %
0,2 %
3,9 %
0,2 %

Innhold

Blandning av organiskt godkjente råvare
Mineralgjødsel med inhibitor fra Agrotain ®
Gjødselen er klorfri
Hektolitervekt: 0,8 kg

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses. Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: