Hybrid K

NPK 11-5-17

Hybrid gjødsel er en ny type gjødsel. Det unike med Hybrid gjødsel er at den både inneholder mineralgjødsel og organisk materiale, der av navnet hybrid.

Hybrid gjødsel er en helgjødsel som inneholder alle plantenæringsstoffene; NPK, magnesium, svovel, kalsium, mikronæringsstoffene og hygienisert organisk materiale. Mineral delen av nitrogenet er Urea som er beskyttet med Agrotain®. Les mer om Agrotain® her.

Gjennombruddet i utviklingen av GrønnHybrid startet med den populære gjødselen Grønn 8K. Kombinasjonen av mineralsk og økologisk gjødsel gir et produkt som ivareta og styrker de unike egenskapene fra begge typer. En perfekt kombinasjon.

Eksklusiv: Hybrid K er produsert med Grønn Gjødsels unike formulering. Vårt tredje elements bindende egenskaper i komposisjonen, muliggjør Hybrid Ks fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i Hybrid K er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering og kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: Hybrid K er pelletert i størrelsen 2-4 mm eller støvfri knust pellets størrelser 1-2 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: Vi vil påstå at dette er en av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

11 %
5 %
17 %
4,3 %
0,01 %
8,3 %
6 ppm
52 ppm
2523 ppm
5 ppm
130 ppm
65 ppm

Innhold

SOP
Fiskemel
Blodmel
Mineralgjødsel beskyttet med Agrotain®
Gjødselen er klorfri.
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

ANNEN HYBRIDGJØDSEL

Del dette på: