Grønn 11 S+

NPK 11-3-7

  • Grønn 11  (11-3-7) Svovel + er en allsidig gjødsel til økologisk dyrking av korn/belgvekster, beite og gras.
  • Den er basert på vår  gjødsel Grønn 11 ( 11-3-2) , tilsatt svovel.
  • Egner seg godt til overgjødsling og dypgjødsling
  • BEITE OG GRASPRODUKSJON: Egner seg godt til overgjødsling av etablert plantebestand
  • Oppholdsfrist: Må ikke gjødsle etter 21 dager før høsting eller beiting

Effektiv: Grønn 11 (11-3-7)  Svovel + er basert på organisk materiale.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 3-4 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Vår organiske gjødsel kan brukes i økologisk produksjon.

Gjødselen er registrert i Debios driftsmiddelregister.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Svovel (S)

11 %
3 %
7 %
3 %
4,5 %

Innhold

Kompostert og hygienisert kylling-hønse gjødsel
Proteinmel
SOP
Svovel
Klorfri
Hektolitervekt: 75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-130 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: