Gjødsel til hagen

[smartslider3 slider=6]

Pepton 85/16 er en ny økologisk bladgjødsel med høyt næringsinnhold. Med Pepton kan man kjøpe verdifull tid når vekstpotensialet er til stede men planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. Pepton er med andre ord en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling. 
 
Typiske situasjoner der Pepton vil være gunstig er når planten har potensiale for vekst men ikke får tilført alt den trenger. Det kan være tidlig på våren, når lav temperatur i jorda gjør at rota ikke kommer skikkelig igang, etter tørkeperioder, ved mineralmangel eller hvis plantene er blitt stresset eller svekket. Med Pepton vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale og samtidig legge grunnlag for langsiktig videre vekst. Pepton styrker alle deler av planten og tilfører dermed vitalitet og vekst.
 
Pepton brukes på alle typer bladgjødsling av avlinger; grass, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv. I motsetning til gjødsling som skal tas opp gjennom rotsystemet vil bladgjødsling med Pepton gi rask effekt. Pepton brukes gjerne i kombinasjon med annen gjødsling eller plantevern siden aminosyrene i Pepton åpner passasje gjennom vokslag inn til plantens celler og dermed forenkler opptaket av andre stoffer.
 
Med hele 85% aminosyrer og 16 % frie aminosyrer er Pepton den meste næringsrike formelen på markedet, der 100 % av aminosyrene foreligger i sin gunstigste form (L-isomer). Aminosyrene i Pepton er svært enkle for planten å ta opp fordi de er framstilt enzymatisk fra hemoglobin, et lettfordøyelig proteine. Pepton vil dermed også gi ekstra tilskudd av jern og kalium, som bidrar til dypere grønnfarge på plantene og mer effektiv fotosyntese.
 
Pepton lages under streng kontroll fra råvarer av høy kvalitet. Pepton leveres i form av mikrogranulat og er 100% vannløselig, lagringsstabil og enkelt å bruke. Pepton brukes også til dryppvanning. Pepton er godkjent i økologisk landbruk ved (EU) nr. 834/2007. 

Perfekt om våren når næringsoptaket fra roten ikke har kommet igang 

 

 

Veien å gå når man ønsker å tilføre planten energi

 

 

Med Pepton vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale

Pepton 85/16 er en plantebiostimulant med høy konsentrasjon av aminosyrer, oppnådd fra enzymatisk hydrolyse, som frigjør og forsterker forskjellig reaksjoner i plantemetabolismen, dens biostimulerende virkning har en lignende effekt til det av plantehormoner og naturlige vekstregulatorer.

Pepton 85/16 er produsert under strengt kontrollerte forhold ved å bruke råvarer av høy kvalitet.
Produsert som mikrogranulat og er 100% vannløselig

Styrker rotutviklingen
Styrker plantens utvikling (blader og knopper)
Stimulerer blomsten, dannelsen og veksten av  frukten
Tilrettelegger og øker næringsinntaket fra bakken og bladene
Fremmer tidliger og mer ensartet modning
Øker jern- og kaliumnivået i planter
100% aminosyrene er av type L
Kan brukes i økologisk landbruk

Pepton 85/16 kan brukes i alle typer avlinger; grass, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv
Og det er spesielt egnet til tider med plante stress så som: kulde, tørke, fytotoksisitet, osv.
Utmerkt å bruke ved utplantnig.

Gjødsel godkjent i økologisk landbruk ved (EF) nr. 834/2007.ivå.

Generelle anbefalinger

Avling

Målsetting

Anbefaling

Alle avlinger

Øke stress toleransen

1 - 2 ganger 0,2 - 0,3 kg/daa ved plantestress.

"

Effekiviser ved bruk av plantevenmidller

0,15 - 0,3 kg / 100 L vann i sprøyten sammen med plantevernmiddler

"

Forbedring i effektivitet og tolerabilitet, etterveksten etter herbicid sprøyting, avling, vitalitet

0,1 - 0,2 kg / daa, spesielt i kald vær

"

Avling, hjelpe blomster å motstå frost

1-2 ganger 0,2 kg / daa

Korn

Innledende veksst, avling, vitalitet

0,2-0,3 kg / daa

Potet

Yield, hjelpe blomster å motstå frost

1-2 ganger 0,2 kg / daa

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisum (Si)

13,6 %
0,46 %
5,9 %
0,37 %
0,03 %
0,37 %
3,7 ppm
5,2 ppm
2400 ppm
2,4 ppm
36 ppm
22 ppm

Innhold

Alle aminosyrer i Pepton er av type L

Alanine
Lysine
Arginine
Methionine
Aspartic acid
Phenylalanine
Cysteine
Serine
Glutamic acid
Threonine
Glicine
Tryphophan
Histidine
Tyrosine
Isoleucine
Valine
Leucine
Proline

Anbefaling

Blad gjødsling:

150-250 gr / 100 L vann

fra 0,1 - 4 kg / daa

Drypp vanning:

Bruk 0,2 - 0,4 kg / daa / påføring.

Del dette på: