Brimsol 90

Granulert svovelgjødsel som kan brukes ved økologisk produksjon

Brimsol 90 er en ren sulfatgjødsel som inneholder svovel og bentonitt leire. Svovel til stede er 90% i disse gjødselene og er den høyeste blant andre sulfaterte gjødselkategorier. Dette gjør Brimsol 90 mer effektiv når det gjelder å levere svovel til avlinger.

Fordeler med å bruke Brimsol 90 til forskjellige avlinger

* Påføringen av har betydelig innflytelse på vekst, avling, næringsopptak av oljefrøavlinger
* Økningen i svovelnivået resulterte i økningen i oljeinnhold og oljeutbytte av oljefrøavlinger
* Svovelpåføring på blomstringstidspunktet viste signifikant effekt på ytelsen til oljefrøavlinger
* Øker jordens surhet eller lavere jord pH for alkalisk jord
* Øker nitrogenutnyttelsen, opptaket av fosfat og mikronæringsstoffer
* Motstå utvasking til den er omgjort til sulfatform
* Vekstraten til røttene forbedrer og sørger for at planten trekker ut maksimal mengde næringsstoffer fra jorden
* Øker oljeinnholdet i jordnøtter og andre oljefrø, forbedrer kvaliteten og mengden av pulser.
* Raps har et stort oljefrø, og dyrkes på mer enn 31 millioner hektar over hele verden. Raps har en høy konsentrasjon av svovel i vevet og frøet og en spesielt høy etterspørsel etter svovel i forhold til avlingens potensiale.

Granulert svovelgjødsel av 90 % ren svovel. I gjødsel, i tillegg til N, P, K næringsstoffer, er svovel det fjerde viktigste plante næringsstoffet. Svovel er en viktig komponent i syntesen av aminosyrer som kreves for å produsere proteiner. Svovel er også nødvendig for produksjon av klorofyll og bruk av fosfor og andre viktige næringsstoffer.

Vår organiske gjødsel kan brukes ved økologisk produksjon.

Analyse

Fritt svovel
Bentonitt

90%
10%

Innhold

Granulert svovelgjødsel av fritt svovel 90%
10% Bentonitt.

Anbefaling

Tilføres etter jordanalyser. Avhengig av avling og svoveltilgjengelighet i jorden, brukes gjødselen i doser fra 10 til 45 kg S / ha, noe som gjør 11-50 kg gjødsel per hektar. Gjødselen kan brukes alene eller i en blanding med annen granulert gjødsel.

ANNEN MINERALGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: