Protem 29/6 er en bladgjødsel i flytende form, med høyt næringsinnhold som kan brukes ved økologisk produksjon. Med Protem kan man kjøpe verdifull tid når vekstpotensialet er til stede men planten trenger umiddelbar tilførsel av næring og energi. Perfekt om våren når næringsopptaket fra rota ikke har kommet igang eller  når man ønsker å tilføre planten energi. Med Protem vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale

Protem er en ferdig råvare for planten til vekst og utvikling. Typiske situasjoner der Protem vil være gunstig er når planten har potensiale for vekst men ikke får tilført alt den trenger. Det kan være tidlig på våren, når lav temperatur i jorda gjør at rota ikke kommer skikkelig igang, etter tørkeperioder, ved mineralmangel eller hvis plantene er blitt stresset eller svekket. Med Protem vil planten hente seg inn hurtig, vokse i takt med sitt fulle potensiale og samtidig legge grunnlag for langsiktig videre vekst. Protem styrker alle deler av planten og tilfører vekst og vitalitet. Utmerket å bruke ved utplanting er spesielt egnet til tider med plante stress så som: kulde, tørke, fytotoksisitet, osv.
Protem leveres i flytende form, er lagringsstabil og enkelt å bruke. Protem brukes også til dryppvanning. Protem kan brukes i økologisk produksjon.(EF) nr. 834/2007.

Med hele 29% aminosyrer og 6 % frie aminosyrer er Protem næringsrik, og 100 % av aminosyrene foreligger i sin gunstigste form (L-isomer). Aminosyrene i Protem er svært enkle for planten å ta opp fordi de er framstilt enzymatisk fra hemoglobin, et lettfordøyelig protein. Protem vil også gi ekstra tilskudd av jern og kalium, som bidrar til dypere grønnfarge på plantene og mer effektiv fotosyntese. Tilrettelegger og øker næringsinntaket fra bakken og bladene og fremmer tidligere og mer ensartet modning. Øker jern- og kaliumnivået i planter.
Protem brukes på alle typer bladgjødsling av avlinger; grass, korn, potet, frukt, grønnsaker, osv. I motsetning til gjødsling som skal tas opp gjennom rotsystemet vil bladgjødsling med Protem gi rask effekt. Protem brukes gjerne i kombinasjon med annen gjødsling eller plantevern siden aminosyrene i Protem åpner passasje gjennom vokslag inn til plantens celler og dermed forenkler opptaket av andre stoffer.

Generelle anbefalinger

Vekster

Dosering

Anbefaling

Grønnsaker

Bladgjødsling: 200 -500 ml /da

Kan brukes allerde ved første vanning. Alt etter plantestrukturen kan doseringen økes fram til høsting. Hjelper blomstene å motstå frost.

Frukt, bær, nøtter

Bladgjødsling: 200 -500 ml /da

Begynn med den første vanningen. Inntil høsting kan behandlingen gjøres hver 10.-15 dager. Lettest å tilføre med vanningssystem. Hjelper blomstene å motstå frost.

Korn, oljevekster, urter

Bladgjødsling: 200 -500 ml /da

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling.

Blomster og prydvekster

Bladgjødsling: 200 -500 ml /da

Kan gis ukentlig under hele vekstperioden. Alt etter plantenes utvikling kan doseringen justeres. Hjelper blomstene å motstå frost.

Potet

Bladgjødsling: 200 -500 ml /da

Kan gjerne tilføres med vanningssystem. Ved sprinklervannsystem skal rent vann gis 10-15 minutter etter gjødsling. Hjelper blomstene å motstå frost.

Analyse

Aminosyreprofil

Anbefaling

Aminosyrer totalt
Aminosyrer frie
Total nitrogen
Organisk nitrogen
Fosfat (P2O5)
Kalium (K2O)
Kalsium (CaO)
Jern (Fe)
Organisk karbon
pH

29,0%
6,0%
5,0%
4,5%
0,25%
3,0%
0,01%
750 ppm
18,0%
8,5 - 9,5 

Alanin
Arginin
Aspartic acid
Cystein
Glutaminsyre
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin

2,6%
1,1%
3,7%
0,2%
2,6%
1,5%
1,8%
0,2%
4,3%
2,1%

Lysine
Methionin
Fenylalanin
Serin
Treonin
Tryptofan
Tyrosin
Valin
Prolin
Hydroxyprolin

0,3%
2,0%
1,2%
0,7%
0,2%
0,6%
2,9%
1,1%
<0,04 

Bladgjødsling:

200-500 ml / da

Drypp vanning:

Bruk 300-700 ml/ 100 L vann

ANNEN DRYPP- OG BLADGJØDSEL-TIL ØKOLOGISK DYRKING

Del dette på: