Øko 8

NPK 8-4-2

  • Øko 8 (8-4-2) er en allsidig organisk gjødsel med lavt innhold av kalium

  • Egner seg til jord med høy pH

  • Godt egnet til dypgjødsling

  • Godt egnet til overgjødsling av etablert plantebestand

  • Til overgjødsling anbefales også øko 11 og øko 14

Effektiv: Øko 8-4-2 er basert på kyllinggjødsel og proteinmel.
Homogenisert: Ingrediensene er jevnt blandet, som sikrer jevn mengde næring i hver pellets.
Vedvarende: Næringen er lett tilgjengelig med virkning gjennom vekstsesongen.
Hygienisert: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.
Pelletert: Pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.
Gjødselverdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig i markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)

7,5 %
4 %
2 %
7,6 %

Innhold

Kompostert og hygienisert:
Kyilling-hønse gjødsel
Proteinmel
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

Generelle gjødsling anbefaling er 50-100 kg/da, mengde må tilpasses.
Referer til jord- og eventuelt bladanalyse, plantens næringsbehov og avlingsnivå.
Konsulter din rådgiver.

ANNEN PELLETERT GRUNNGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: