Øko 8

NPK 8-4-2

Øko 8 er en allsidig organisk gjødsel laget av "behandlet" kylling/hønse gjødsel og kjøttbeinmel. Den er pelletert og inneholder i tillegg til nitrogen mye kalsium og de essensielle plantenæringsstoffene. Øko 8 er vår originale organiske gjødsel.

Eksklusiv: GrønnØko 8-4-2 er produsert med “behandlet” kylling gjødsel gir fantastiske egenskaper.

Homogenisert: Ingrediensene i GrønnØko er jevnt blandet noe som sikrer likt innhold i hver pellets. Det gir jevn distribusjon av alle næringsstoffer.

Hygienisering gjennom kompostering: Råvarene er kompostert ved høy temperatur over lang tid. Sikrer smittefri gjødsel.

Pelletert: GrønnØko er pelletert i størrelsen 4-5 mm. Letthåndterlig ved nedmolding og overgjødsling.

Løselig og vedvarende: Næringsstoffer er lett tilgjengelig med vedvarende virkning. Dette gir plantene mulighet for nødvendig tilgang av næringsstoffer gjennom vekstsesongen.

Verdi: En av de mest økonomiske gjødslene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Svovel (S)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Silisium (Si)

7,5 %
4 %
2 %
7,6 %
0,3 %
0,4 %
16 ppm
133 ppm
414 ppm
26 ppm
165 ppm
178 ppm

Innhold

Kompostert og hygienisert:
Kyilling-hønse gjødsel
Kjøttbeinmel
Klorfri
Hektolitervekt: 0,75 kg.

Anbefaling

50-100 kg / da
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Del dette på: