HYBRID U

NPK 46-0-0

HYBRID U 46-0-0 er en urea med inhibitor, urea er beskyttet med AGROTAIN® nitrogenstabilisator.

AGROTAIN® nitrogenstabilisator er den opprinnelige, mest forskningsbevisste ureasehemmerteknologien på markedet. Med 25 års studier med virkelige resultater på millioner av hektar over hele verden, er det en produsent som stoler på å beskytte sitt nitrogen fra fordampning - holde den tilgjengelig for sine planter for å optimalisere avlingen og minimere miljøpåvirkning.

EGENSKAPER & FORDELER

PROTECTS YIELD POTENTIAL: Nitrogen tap på grunn av fordampning av ammonium kan være opp til 40% når urea eller UAN ikke er tilstrekkelig innarbeidet i jorden. AGROTAIN er påvist å kontrollere tap av ammonium fordamping.

PROVEN RESULTS: AGROTAIN er den mest påviste ureasehemmeren på markedet, støttet av mer enn 1000 forsøk og 20 års sanntidsresultat på millioner av hektar over hele verden.

COLD WEATHER PROTECTION: Forskning viser at selv ved lavere temperaturer er nitrogenutslipp fortsatt en risiko. AGROTAIN beskytter mot kaldt værstap.

AGROTAIN® VS. AN: Forskning viser at urea behandlet med AGROTAIN gir produsenter samme utbytte som ammoniumnitrat (AN) gjødsel, men med færre regulerings-, transport- og lagringsproblemer.

Verdi: En av de mest kostnadseffektivmåterne å ettergjødsle

Analyse

Nitrogen (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)
46  %
0 %
0 %

Innhold

UREA beskyttet med Agrotain®

Anbefaling

5-80 kg / dda
Generelle gjødsling anbefaling, mengde må tilpasses.
Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.